ABDÎ, Abdullah Çelebi

(d. ?/? - ö. 1086/1675)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah olan Abdî, İstanbul’da doğdu (Çapan 2005: 389). Abdullah Abdî Çelebi, çağının yeni ilimlerini Sâmî Yûnus Bey’den öğrenerek gençlik döneminde iyi bir tahsil aldı (Çapan 2005: 389). Kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi bulunmayan Abdullah Abdî Çelebi’nin ölüm tarihi ise 1086 / 1675 olarak zikredilir (Çapan 2005: 389). Asrın şairleri arasında ismi anılan Abdî Çelebi’nin edebî şahsiyeti hakkında da yeterli bilgi bulunmamaktadır (Çapan 2005: 389).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’il-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş Şu’arâ. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 08.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kanile yazıp nâmesini mülk-i ademden

Şehr-i çemene eyledi irsâl karanfil

(Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay: 389).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
2MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
3Cem Yavuzd. 21 Aralık 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Doğum YılıGörüntüle
6Cem Yavuzd. 21 Aralık 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Ölüm YılıGörüntüle
9Cem Yavuzd. 21 Aralık 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Cem Yavuzd. 21 Aralık 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
14MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle
15Cem Yavuzd. 21 Aralık 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle