ABDÎ, Altunuçokzâde, Abdullah Abdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Altûnî veya Altunuçok-zâde Koca Abdî olarak tanındı. Mehmed Süreyya Sicill-i Osmânî'de şairin künyesini Altunicizade Abdullah Efendi olarak kaydeder. Asıl adı Abdullah'tır. Babası Mehmet Ağa'dır. Mehmet Ağa Abdullah Paşa'nın kethudâsı idi. Altûnî veya Altunuçok-zâde Koca Abdî de Mehmed Ağa Kastamonu'da mütesellim iken doğdu ve küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldı. Mirzazade Ahmet Neyli'nin öğrencisi olup müderris oldu. Mîr-zâde Şeyh Mehmed Efendi ve Mudurnî Mehmed Efendi gibi Mustafâ Hân zamanında Ramazân-ı Şerîf'e özel olarak başlanılan padişahın huzurundaki tefsîr dersine başkanlık etti. Mekke kadısı oldu. Daha sonra Anatolı rütbesiyle ordu kadısı ve İsakçı meştâsı denilen yerde "fazl-ı Rabbânî" ye denk gelen 1093 / 1682 yılında vefat etti. Sultân ‘Osmân Hân-ı Şehîd Câmi’i hazîresinde İbrahim Paşa kabri yakın defnolundu. Üç dilde şiir yazmaya kudreti vardı. Bayezit Kütüphanesi'nde bulunan Hâşiye-i Beyzâvî ve diğer Risaleler'i de bulunmaktadır. İsmi Abdullah olduğu için isminin kısaltması olarak Abdî kelimesini mahlas olarak seçti.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 859. 644.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.384.

Müstakimzâde Süleyman Saadeddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb Tıpkıbasım. Ankara: KB Yay. 112, 312.

Oğraş Rıza (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Afyon: Emirdağ Ofset Tesisleri.144.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.05.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi (Kastamonulu)d. ? - ö. 1681Doğum YeriGörüntüle
3MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi (Kastamonulu)d. ? - ö. 1681Doğum YılıGörüntüle
6MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi (Kastamonulu)d. ? - ö. 1681Ölüm YılıGörüntüle
9MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi (Kastamonulu)d. ? - ö. 1681MeslekGörüntüle
12MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi (Kastamonulu)d. ? - ö. 1681Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi (Kastamonulu)d. ? - ö. 1681Madde AdıGörüntüle
18MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle