ABDÎ, Mahmûd

(d. ?/? - ö. 1901/1319)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd’dur. Urfa’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sâ’î-zâde Hüseyin Efendi’nin oğludur. Tahsilini İhlasiye Medresesi’nde yapmıştır. Daha sonra bu medresenin yanındaki aynı adlı câmiye imam ve medreseye müderris olmuştur. 1319/1901 yılında Urfa’da vefat etmiş, Bedîüzzamân Mezârlığı’na defnedilmiştir.

Halim, iyiliksever, mütevazı bir kişiydi. Bu özelliklerinden dolayı Urfa’da Melek Mahmûd olarak tanınmıştır. Çok sayıda şiiri bulunduğu söylenmektedir. Ancak şiirleri bir araya getirilmemiştir. Yazma hâlindeki Mevlid’i Bedri Alpay’ın şahsi kütüphanesinde bulunmaktadır (Alpay 1986: 13).

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. C. I. Şanlıurfa: Dal Yayıncılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 02.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Müseddes

Geldi âşûr-ı Muharrem âşıkân eyler salâ

Kim Hüseyn için bu dem olur figâna mübtelâ

Mûcib-i cennetdir elhak sâbire çün Kerbelâ

Kalb-i uşşâka Hüseyn’in nûrı vermişdir cilâ

Bir bölüm gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

Kıl nazar Şâmîlerin Kûfîlerin tugyânına

Bir içim su vermediler ol Resûl’ün âline

Ol âteş-gûyân saçıldı Kerbelâ meydânına

Teşne-gân-ı Kevser ırmağı ulüvv ü şânına

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

Lâle-reng oldı seherlerde kenâr-ı âsumân

Mâtemin tutdı Hüseyn’in hûr u gılmân ins ü cân

Ser-te-ser doldı semâ vü arza feryâd u figân

Gûşvâr-ı arş iken gör n’oldı ol sâhib-zamân

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

Çıktı bir mel’ûn anın tâ sîne-i sûzânına

Vurdı sikkesin o zâlim Şâh Hüseyn’in gerdânına

Etdiler bunca hakâret dü-cihân sultânına

Cennet içre hûrîler müştak anın dîdârına

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

...

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. C. I. Şanlıurfa: Dal Yayıncılık. 13-14.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Baydil, Emind. 3 Eylül 1948 - ö. 23 Şubat 2010Doğum YeriGörüntüle
2Bilgen, Rehad. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Dalaman, Merayd. 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Baydil, Emind. 3 Eylül 1948 - ö. 23 Şubat 2010Doğum YılıGörüntüle
5Bilgen, Rehad. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Dalaman, Merayd. 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Baydil, Emind. 3 Eylül 1948 - ö. 23 Şubat 2010Ölüm YılıGörüntüle
8Bilgen, Rehad. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Dalaman, Merayd. 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Baydil, Emind. 3 Eylül 1948 - ö. 23 Şubat 2010MeslekGörüntüle
11Bilgen, Rehad. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Dalaman, Merayd. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Baydil, Emind. 3 Eylül 1948 - ö. 23 Şubat 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Bilgen, Rehad. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Dalaman, Merayd. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Baydil, Emind. 3 Eylül 1948 - ö. 23 Şubat 2010Madde AdıGörüntüle
17Bilgen, Rehad. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Dalaman, Merayd. 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle