ABDÎ, Mahmûd

(d. ?/? - ö. 1901/1319)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd’dur. Urfa’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sâ’î-zâde Hüseyin Efendi’nin oğludur. Tahsilini İhlasiye Medresesi’nde yapmıştır. Daha sonra bu medresenin yanındaki aynı adlı câmiye imam ve medreseye müderris olmuştur. 1319/1901 yılında Urfa’da vefat etmiş, Bedîüzzamân Mezârlığı’na defnedilmiştir.

Halim, iyiliksever, mütevazı bir kişiydi. Bu özelliklerinden dolayı Urfa’da Melek Mahmûd olarak tanınmıştır. Çok sayıda şiiri bulunduğu söylenmektedir. Ancak şiirleri bir araya getirilmemiştir. Yazma hâlindeki Mevlid’i Bedri Alpay’ın şahsi kütüphanesinde bulunmaktadır (Alpay 1986: 13).

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. C. I. Şanlıurfa: Dal Yayıncılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 02.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Müseddes

Geldi âşûr-ı Muharrem âşıkân eyler salâ

Kim Hüseyn için bu dem olur figâna mübtelâ

Mûcib-i cennetdir elhak sâbire çün Kerbelâ

Kalb-i uşşâka Hüseyn’in nûrı vermişdir cilâ

Bir bölüm gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

Kıl nazar Şâmîlerin Kûfîlerin tugyânına

Bir içim su vermediler ol Resûl’ün âline

Ol âteş-gûyân saçıldı Kerbelâ meydânına

Teşne-gân-ı Kevser ırmağı ulüvv ü şânına

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

Lâle-reng oldı seherlerde kenâr-ı âsumân

Mâtemin tutdı Hüseyn’in hûr u gılmân ins ü cân

Ser-te-ser doldı semâ vü arza feryâd u figân

Gûşvâr-ı arş iken gör n’oldı ol sâhib-zamân

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

Çıktı bir mel’ûn anın tâ sîne-i sûzânına

Vurdı sikkesin o zâlim Şâh Hüseyn’in gerdânına

Etdiler bunca hakâret dü-cihân sultânına

Cennet içre hûrîler müştak anın dîdârına

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

...

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. C. I. Şanlıurfa: Dal Yayıncılık. 13-14.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Doğum YeriGörüntüle
2Karcı, Mehmet Ragıpd. 14 Haziran 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAMDULLAH/KEMTERÎ/BÜRYANÎ, Hamdullah Aykutd. 1926 - ö. 1990Doğum YeriGörüntüle
4NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Doğum YılıGörüntüle
5Karcı, Mehmet Ragıpd. 14 Haziran 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAMDULLAH/KEMTERÎ/BÜRYANÎ, Hamdullah Aykutd. 1926 - ö. 1990Doğum YılıGörüntüle
7NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Ölüm YılıGörüntüle
8Karcı, Mehmet Ragıpd. 14 Haziran 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAMDULLAH/KEMTERÎ/BÜRYANÎ, Hamdullah Aykutd. 1926 - ö. 1990Ölüm YılıGörüntüle
10NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009MeslekGörüntüle
11Karcı, Mehmet Ragıpd. 14 Haziran 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAMDULLAH/KEMTERÎ/BÜRYANÎ, Hamdullah Aykutd. 1926 - ö. 1990MeslekGörüntüle
13NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Karcı, Mehmet Ragıpd. 14 Haziran 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDULLAH/KEMTERÎ/BÜRYANÎ, Hamdullah Aykutd. 1926 - ö. 1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Madde AdıGörüntüle
17Karcı, Mehmet Ragıpd. 14 Haziran 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAMDULLAH/KEMTERÎ/BÜRYANÎ, Hamdullah Aykutd. 1926 - ö. 1990Madde AdıGörüntüle