ABDÎ, Mahmûd

(d. ?/? - ö. 1319/1901)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmûd’dur. Urfa’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sâ’î-zâde Hüseyin Efendi’nin oğludur. Tahsilini İhlasiye Medresesi’nde yapmıştır. Daha sonra bu medresenin yanındaki aynı adlı câmiye imam ve medreseye müderris olmuştur. 1319/1901 yılında Urfa’da vefat etmiş, Bedîüzzamân Mezârlığı’na defnedilmiştir.

Halim, iyiliksever, mütevazı bir kişiydi. Bu özelliklerinden dolayı Urfa’da Melek Mahmûd olarak tanınmıştır. Çok sayıda şiiri bulunduğu söylenmektedir. Ancak şiirleri bir araya getirilmemiştir. Yazma hâlindeki Mevlid’i Bedri Alpay’ın şahsi kütüphanesinde bulunmaktadır (Alpay 1986: 13).

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. C. I. Şanlıurfa: Dal Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Müseddes

Geldi âşûr-ı Muharrem âşıkân eyler salâ

Kim Hüseyn için bu dem olur figâna mübtelâ

Mûcib-i cennetdir elhak sâbire çün Kerbelâ

Kalb-i uşşâka Hüseyn’in nûrı vermişdir cilâ

Bir bölüm gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

 

Kıl nazar Şâmîlerin Kûfîlerin tugyânına

Bir içim su vermediler ol Resûl’ün âline

Ol âteş-gûyân saçıldı Kerbelâ meydânına

Teşne-gân-ı Kevser ırmağı ulüvv ü şânına

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

 

Lâle-reng oldı seherlerde kenâr-ı âsumân

Mâtemin tutdı Hüseyn’in hûr u gılmân ins ü cân

Ser-te-ser doldı semâ vü arza feryâd u figân

Gûşvâr-ı arş iken gör n’oldı ol sâhib-zamân

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

 

Çıktı bir mel’ûn anın tâ sîne-i sûzânına

Vurdı sikkesin o zâlim Şâh Hüseyn’in gerdânına

Etdiler bunca hakâret dü-cihân sultânına

Cennet içre hûrîler müştak anın dîdârına

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

...

(Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. C. I. Şanlıurfa: Dal Yay. 13-14.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ELVAN, Ramazan Özgültekind. 01.03.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Kenan Harund. 1925 - ö. 12 Şubat 2002Doğum YeriGörüntüle
3DOKSANDAON, İsmail Kondud. 03.05.1938 - ö. 02.06.2012Doğum YeriGörüntüle
4ELVAN, Ramazan Özgültekind. 01.03.1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Kenan Harund. 1925 - ö. 12 Şubat 2002Doğum YılıGörüntüle
6DOKSANDAON, İsmail Kondud. 03.05.1938 - ö. 02.06.2012Doğum YılıGörüntüle
7ELVAN, Ramazan Özgültekind. 01.03.1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Kenan Harund. 1925 - ö. 12 Şubat 2002Ölüm YılıGörüntüle
9DOKSANDAON, İsmail Kondud. 03.05.1938 - ö. 02.06.2012Ölüm YılıGörüntüle
10ELVAN, Ramazan Özgültekind. 01.03.1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Kenan Harund. 1925 - ö. 12 Şubat 2002MeslekGörüntüle
12DOKSANDAON, İsmail Kondud. 03.05.1938 - ö. 02.06.2012MeslekGörüntüle
13ELVAN, Ramazan Özgültekind. 01.03.1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kenan Harund. 1925 - ö. 12 Şubat 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DOKSANDAON, İsmail Kondud. 03.05.1938 - ö. 02.06.2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ELVAN, Ramazan Özgültekind. 01.03.1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Kenan Harund. 1925 - ö. 12 Şubat 2002Madde AdıGörüntüle
18DOKSANDAON, İsmail Kondud. 03.05.1938 - ö. 02.06.2012Madde AdıGörüntüle