ABDÎ, Mühürdar Hacı Abdî

(d. 1699-1700/1111 - ö. 1764/1178)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Daha çok Mühürdar Hacı Abdî sanıyla meşhur olan şair 1111/1699-1700’de İstanbul’da doğdu. Hocapaşalı Hacı Mustafa Ağa'nın oğludur. I. Mahmud döneminde birçok görevlerde bulundu. Üçanbarlı Mehmed Efendi’ye damat oldu. Damad İbrahim Paşa’ya divitdar ve sonra mühürdar olup kayınpederine vekâleten üç sene kadar reisülküttaplık yaptı. 1143/1730-31’de azledildi. 1144/1732’de küçük evkaf muhasebecisi, 1145/1732’de tezkire-i sani oldu. 1145/1733’te azledildi. 1147/1735’te Tophane nazırı ve aynı yılın ortalarında tezkire-i evvel vekili, 1150/1738’de tezkire-i evvel, 1167/1753’te reisülküttap oldu. 1168/1754-55 yılında bu görevinden azledildi. Önce Girit Resmo’ya oradan Gelibolu’ya sürüldü. 1171/1758 yılında ikici kez reisülküttap oldu. Çok geçmeden Bursa’ya sürüldü. 1172/1758-59 yılında ruznameciliğe, 1174/1760-61 yılında şıkk-ı evvel defterdarlığına, 1177/1763’te de üçüncü kez reisülküttaplık makamına getirildi. 1178/1764’te vefat etti ve Arakiyeci Mescidi'ne defnedildi.

Fatin, şiir ve inşadaki başarısından söz ettiği Abdî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 24.10.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Abdiyâ târîh-i mihrin didi ehl-i ‘arş u ferş

Moskoyı kıldı müdemmir seyf-i Sultân Mustafâ 

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB Yay. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html. 297. (erişim tarihi: 24.10.2013)

Tarih

Hitâmın gûş idince bende-i dîrînesi ‘Abdî

Muvaffak oldı el-hakk böyle bir târîh-i dil-cûda

Du’â-gûne yazılsun tâk-ı ‘arşa böyle târîhi

Ola bâkî bu kasr-ı dil-güşâ Sultân Mahmûda 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 644.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Doğum YeriGörüntüle
2AFÎF, Balcı-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1718/1719Doğum YeriGörüntüle
3Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Doğum YılıGörüntüle
5AFÎF, Balcı-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1718/1719Doğum YılıGörüntüle
6Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Ölüm YılıGörüntüle
8AFÎF, Balcı-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1718/1719Ölüm YılıGörüntüle
9Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11MeslekGörüntüle
11AFÎF, Balcı-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1718/1719MeslekGörüntüle
12Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AFÎF, Balcı-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1718/1719Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Madde AdıGörüntüle
17AFÎF, Balcı-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1718/1719Madde AdıGörüntüle
18Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle