ABDÜLKERÎM, Şeyh Abdülkerim Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Abdülkerim Efendi, Edirnelidir. İbrahim Gülşenî'nin halifelerinden Âşık Mûsâ Efendi'den hilâfet almış, şeyhinden sonra Şah Melek Zaviyesi'nde posta oturmuştur. 992 / 1584 yılında Edirne'de vefat eden Abdülkerim Efendi zaviyenin haziresinde medfundur. Ölümüne " Oldı Kerîm Efendiye dâru'l-cinân makâm" mısraı tarih düşürülmüştür. Şah Melek Zaviyesi'ndeki sandukasının üzerindeyse Şeyh Vefâ'nın yazdığı aşağıdaki beyitler yer almaktadır:

Şeyh-i sânî hazret-i Abdülkerîm

Menba'-ı feyz idi ol kalb-i selîm


Gel Vefâ dergâhına yüz ur anun

Tâ olasın mazhar-ı lutf-ı Rahîm

Şeyh Abdülkerim Efendi'nin 963/1556'da telif ettiği Hazarât-ı Hams tertibinde bir mevlidi vardır (Saraç 2016: 122).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Şimşek, Selami (2003). Osmanlı'nın İkinci Başkenti Edirne'de Tasavvuf Kültürü. İstanbul: Buhara Yay.

 Yapıcı, Uğurtan (2009).Edirneli Mevlevî ve Gülşenî Şairler. Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Saraç, Yekta (hzl) (2016). Bursalı Mehmed Tahir Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: TÜBA Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî ma'rifet nûrın delîl it

Sirâc-ı akla kudretden fetîl it

 

Kulûbün kâlebini rûşen eyle

Maânî sırrı ile gülşen eyle

(Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 112.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KESBÎ /KİSBÎ, Kesbî Mehmet Efendid. ? - ö. 1640Doğum YeriGörüntüle
3RÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YÛSUF, Sinân Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5BEHLÛLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6BEYÂNÎ, Mustafâd. ? - ö. 1597-98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7CEMÂLÎ/ MUHYİDDİN, Zenbilî-zâde Muhyiddin Mehmed Cemâlî Efendid. ? - ö. 1550-51Madde AdıGörüntüle
8RESÂ, Şeyh Haydar Resâ Efendid. ? - ö. 1700-01Madde AdıGörüntüle
9RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Madde AdıGörüntüle