ABDULLAH, Abdullah Efendi

(d. 1663-64/1074 - ö. 7 Haziran 1722/Şaban 1134)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1074/1663-64 yılında İstanbul’da doğdu. Meşhur hattatlardan Ağakapılı İsmail Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi’nin kâtiplik hizmetinde bulunan Abdullah Efendi, bu sayede müderris oldu. Sinan Paşa Medresesi'nde müderrislik yaparken 1134/1721-22 yılının Berat gecesi altmışlı yaşlarda vefat etti. “Kâtib-i me’vâ-yı cennet oldı Abdullah ebed” mısraı ölümüne tarih düşürülmüştür. Ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de 22 Şaban 1134 (7 Haziran 1722) olarak kayıtlıdır (Akbayar 1998: 75).

Hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini babasından meşk eden Abdullah Efendi, daha sonra Mirahur Camii eski imamlarından Abdullah Efendi’den hat meşk etti. Bu sayede hocası gibi kendisi de Hattat Hâfız Osman Efendi’nin açtığı vadiye meyletti. Aynı zamanda şair, münşi ve musikişinas biri olarak tanınan Abdullah Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı  Yay. 75.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 633.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 267-68.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂMİD, Nuh Beyzâde Enderunlu Mehmed Tayfur Hâmid Beyd. ? - ö. 1816-17Doğum YeriGörüntüle
2MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Doğum YeriGörüntüle
3NÂ’İLÎ, Abdullah Nâ’ilî Paşad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1758Doğum YeriGörüntüle
4HÂMİD, Nuh Beyzâde Enderunlu Mehmed Tayfur Hâmid Beyd. ? - ö. 1816-17Doğum YılıGörüntüle
5MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Doğum YılıGörüntüle
6NÂ’İLÎ, Abdullah Nâ’ilî Paşad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1758Doğum YılıGörüntüle
7HÂMİD, Nuh Beyzâde Enderunlu Mehmed Tayfur Hâmid Beyd. ? - ö. 1816-17Ölüm YılıGörüntüle
8MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Ölüm YılıGörüntüle
9NÂ’İLÎ, Abdullah Nâ’ilî Paşad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1758Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMİD, Nuh Beyzâde Enderunlu Mehmed Tayfur Hâmid Beyd. ? - ö. 1816-17MeslekGörüntüle
11MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52MeslekGörüntüle
12NÂ’İLÎ, Abdullah Nâ’ilî Paşad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1758MeslekGörüntüle
13HÂMİD, Nuh Beyzâde Enderunlu Mehmed Tayfur Hâmid Beyd. ? - ö. 1816-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂ’İLÎ, Abdullah Nâ’ilî Paşad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1758Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂMİD, Nuh Beyzâde Enderunlu Mehmed Tayfur Hâmid Beyd. ? - ö. 1816-17Madde AdıGörüntüle
17MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Madde AdıGörüntüle
18NÂ’İLÎ, Abdullah Nâ’ilî Paşad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1758Madde AdıGörüntüle