ABDULLAH, Abdullah Efendi

(d. 1074/1663-64 - ö. Şaban 1134/7 Haziran 1722)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1074/1663-64 yılında İstanbul’da doğdu. Meşhur hattatlardan Ağakapılı İsmail Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi’nin kâtiplik hizmetinde bulunan Abdullah Efendi, bu sayede müderris oldu. Sinan Paşa Medresesi'nde müderrislik yaparken 1134/1721-22 yılının Berat gecesi altmışlı yaşlarda vefat etti. “Kâtib-i me’vâ-yı cennet oldı Abdullah ebed” mısraı ölümüne tarih düşürülmüştür. Ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de 22 Şaban 1134 (7 Haziran 1722) olarak kayıtlıdır (Akbayar 1998: 75).

Hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini babasından meşk eden Abdullah Efendi, daha sonra Mirahur Camii eski imamlarından Abdullah Efendi’den hat meşk etti. Bu sayede hocası gibi kendisi de Hattat Hâfız Osman Efendi’nin açtığı vadiye meyletti. Aynı zamanda şair, münşi ve musikişinas biri olarak tanınan Abdullah Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı  Yay. 75.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 633.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 267-68.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Zuhal Kuyaşd. 1923 - ö. 3 Kasım 2014Doğum YeriGörüntüle
4NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Zuhal Kuyaşd. 1923 - ö. 3 Kasım 2014Doğum YılıGörüntüle
7NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Zuhal Kuyaşd. 1923 - ö. 3 Kasım 2014Ölüm YılıGörüntüle
10NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912MeslekGörüntüle
11Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Zuhal Kuyaşd. 1923 - ö. 3 Kasım 2014MeslekGörüntüle
13NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Zuhal Kuyaşd. 1923 - ö. 3 Kasım 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
17Jale Sancakd. 3 Aralık 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Zuhal Kuyaşd. 1923 - ö. 3 Kasım 2014Madde AdıGörüntüle