ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalı

(d. 1217/1802 - ö. 1281/1864)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802 yılında Kütahya'da doğdu. Hoca lakabıyla tanındı. Osmanlı matematikçilerinden Mustafa Paşa'nın babasıdır. İlk eğitimini Kütahya'da babasından aldı. Daha sonra eğitimini İstanbul'da İmam-zâde Es'ad Efendi'den tamamladı. 1835 yılında açılan ru'ûs sınavını kazandı. İstanbul müderrisliğine atandı. Bir yıl sonra Harbiye Mektebi Arapça öğretmenliğine getirildi. 1863 senesine kadar bu görevde kaldı. Harbiye Mektebi'nde "kitâbsız" lakabıyla meşhur oldu. Emekli olduktan bir yıl sonra 1864 yılında İstanbul'da vefat etti. Eyüp Sultan'da Abdülvedûd kabri yakınına defnedildi.

Mikyâsü'l-Lisân ve Kıstâsü'l-Beyân adlı bir eseri vardır. Ölümünden sonra yayımlanmıştır. Osmanlı lisanının özellikle sarf ve biraz da nahvine dair sağlam kuralların anlamını ihtiva eden ve devrinde kullanılan Türkçenin özellikleri üzerinde devrine göre genişçe durulan bu eser, İstanbul'da 1299 yılında 206 sayfa olarak basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2002). "Abdurrahman Fevzî Efendi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. I. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Abdurrahman Fevzî Efendi". C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.03.2022

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Yûsuf Sinâneddînd. ? - ö. 1431 ?Doğum YeriGörüntüle
2SİNÂNd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3UMUR, Osman Önderd. 1899 - ö. 09.05.1976Doğum YeriGörüntüle
4YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SEDAYÎ BABA, Pir Sedayîd. 1802 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
6REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplüd. 1802 - ö. 1854 ds.Doğum YılıGörüntüle
7RIFKÎ, Mahmûd Rıfkîd. ? - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
8ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, Osmân İzzet, Bursalıd. 1811 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
10ARÛZÎ, Muhammedd. ? - ö. 1672-73MeslekGörüntüle
11MEHMED, İmam-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1565MeslekGörüntüle
12FEDÂÎ, Fedâî Mehmed Ef.d. ? - ö. 1654MeslekGörüntüle
13SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
17AVNÎ, Fâtih Sultân Mehmed, Sultân Mehmed-i Sânî, Sultân II. Mehmedd. 30 Mart 1432 - ö. 3 Mayıs 1481Madde AdıGörüntüle
18ŞEHDÎ, Mustafa Şehdî Efendid. ? - ö. 1686-87Madde AdıGörüntüle