ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalı

(d. 1217/1802 - ö. 1281/1864)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802 yılında Kütahya'da doğdu. Hoca lakabıyla tanındı. Osmanlı matematikçilerinden Mustafa Paşa'nın babasıdır. İlk eğitimini Kütahya'da babasından aldı. Daha sonra eğitimini İstanbul'da İmam-zâde Es'ad Efendi'den tamamladı. 1835 yılında açılan ru'ûs sınavını kazandı. İstanbul müderrisliğine atandı. Bir yıl sonra Harbiye Mektebi Arapça öğretmenliğine getirildi. 1863 senesine kadar bu görevde kaldı. Harbiye Mektebi'nde "kitâbsız" lakabıyla meşhur oldu. Emekli olduktan bir yıl sonra 1864 yılında İstanbul'da vefat etti. Eyüp Sultan'da Abdülvedûd kabri yakınına defnedildi.

Mikyâsü'l-Lisân ve Kıstâsü'l-Beyân adlı bir eseri vardır. Ölümünden sonra yayımlanmıştır. Osmanlı lisanının özellikle sarf ve biraz da nahvine dair sağlam kuralların anlamını ihtiva eden ve devrinde kullanılan Türkçenin özellikleri üzerinde devrine göre genişçe durulan bu eser, İstanbul'da 1299 yılında 206 sayfa olarak basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2002). "Abdurrahman Fevzî Efendi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. I. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Abdurrahman Fevzî Efendi". C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.03.2022

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ESADÎ, Esat Anıkd. 01.01.1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Namdar Rahmi Karatayd. 24 Kasım 1896 - ö. 26 Ağustos 1953Doğum YeriGörüntüle
3AHÎ SÂDIK, Mehemmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GARÎBÎ,Turdî Nâzımd. 1802 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
5LÜZÛMÎ, Besnilid. 1802 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
6ÂLİM, Müderris-zâde Mehmed Âlim Efendid. 1802 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7RIFKÎ, Mahmûd Rıfkîd. ? - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
8ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
9ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Ölüm YılıGörüntüle
10ÂZİM, Şa’bân-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712MeslekGörüntüle
11EMÎN/ÂRİF, Tokadî Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1664-65 - ö. 12 Eylül 1745MeslekGörüntüle
12REŞÎD, Çeşmî-zâde Mustafa Reşîd Efendid. ? - ö. 1770MeslekGörüntüle
13KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAL‘AT HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂFİ', Abdünnâfi' İffet Efendid. 1823 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂFİTÂBÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle
17HÂFIZÎ, Çorumlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NEBÎL, Mehmed Nebîl Bey, Hâfız Mehmed Nebîl Bey, Nebîl Beyd. 1842-43 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle