ÂBİD

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserili olan Âbid 19. asırda yaşamıştır. Vaktinin çoğunu gezmekle ve gittiği memleketlerin halk şairleriyle meydan olarak tekerlemeler söylemekle geçirmiş, en çok koşma ve semai ile göze çarpmış bir şair olduğu bilgisi günümüze ulaşmıştır. Büyük harpten biraz evvel ölmüştür. Bir divanı vardır (Uraz 1933: 23; Çapraz 2008: 45). 

Kaynakça

"Âbid" (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. s. 24.

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 

Ergun, Saadettin Nüzhet (1950). Türk Şairleri. C.1. İstanbul:yyy. s. 23.

Uraz, Murat (1933). Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 09.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Başla baştan sakiya, sahbayı doldur, sun meze!

Geçme cam-ı üftadeyi, teklif buyurma içmeze!

Bir kadehle mest-i hal olmaz ise erbab-ı aşk,

Kâse-i camı mükerrer kap yetiştir yetmeze!

“Fi-sebili’llah” deyip dağıt heman ser-payeden,

Dest-i mizanda dürüst tut, verme çok götürmeze!

Tan itsem gam değil zahid bize ferda günü,

La-kayıd mihr ü muhabbet meclisinden silmeze!

“Abida” kim istemez saz u sefa ihya demi

Can feda olsun, dil-i neşatımı incitmeze!

Ergun, Saadettin Nüzhet (1950). Türk Şairleri. C.1. İstanbul:yyy. s. 23.

Uraz, Murat (1933). Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi. 23.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHDETÎ, Muharremd. ? - ö. 1907Doğum YeriGörüntüle
2KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
3TURANÎ BABA, Duran Özaydınd. 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YÜMNÎ, Hasan Nizameddind. 1860 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5GEDÂYÎ, Kayserilid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6DERTLİ GULAM, Abidind. 1849 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7DERÛNÎ,TORUN, Karslıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8TECLİLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9EYYÂMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle