ÂBİDÎN, Zeynelâbidîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1875-76/1292)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Uzun süre Manastır'da  ordu kalemlerinde yoklamacılık görevinde bulundu. 1292/1875-76 yılında Manastır'da vefat etti ve Hanlarönü Mahallesi'ndeki Rufaî dergâhının haziresine defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Tarih-i Umûmiyye: Sultan Abdulazîz Han'a kadar gelen tarih kitabıdır.

2. Dîvânçe.

3. Mecmû'â: Terâcimu Ahvâl-i Vesâire'den bahseden "Muhâdarât"ta eksik olan bir mecmuadır. Kendi el yazısıyla telif ettiği nüshası Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu eserde Râgıb Paşa'nın ayrıntılı öz geçmişi bulunmaktadır (Kurnaz-Tatçı  2000:108).

Ayrıca Şeyh Bedrüddîn Semavî'nin Vâridât'ının bir kısmına manzum tercümesi vardır. Tarih bilen, mutasavvıf bir kişidir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri. C.III. Ankara: Bizim Büro Basımevi. 107.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA ADALAR SUBASI
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî hâlikî celle celâlsin

İlâhî râzıkî celle celâlsin

Ahadsın şübhe yok hem lâ-misâlsin

Sana olmaz fenâ kim bî zevâlsin

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 600.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
3Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Doğum YeriGörüntüle
4RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Doğum YılıGörüntüle
6Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Doğum YılıGörüntüle
7RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Ölüm YılıGörüntüle
9Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Ölüm YılıGörüntüle
10RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644MeslekGörüntüle
12Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973MeslekGörüntüle
13RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Madde AdıGörüntüle
18Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Madde AdıGörüntüle