Âcizî, Baba Muhlis, Şeyh Seyyid Mahmud Resmî-i Nakşibendî

(d. ?/? - ö. 1666/1077)
şeyh
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Âcizî hakkında elde pek bilgi yoktur. Baba Muhlis sanıyla bilinir. Künyesi Şeyh Şeyh Seyyid Mahmud Resmî-i Nakşibendî bin Seyyid Ahi Mahmud bin Seyyid Muhammed bin Seyyid Muhammed Açıkbaş şeklindedir. 1077 yılının Rebiü’l-ahirinde vefat etti. Bursa’da Daye Hatun Camii haziresinde medfundur.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.12.2014

Eserlerinden Örnekler