ÂDİL

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âdil’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait üç gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Âdil’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Âdil-i Nevşehrî” ibaresinden Âdil’in Nevşehirli olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 78a, 19a, 19b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Âdil-i Nevşehrî

Degül kesb-i hevâ bâ‘is bu gülzâr-ı temâşâya

Garaz bir intisâb itmesüñ çü sâye serv-i bâlâya

 

Nigâhum sâyeveş gâh dırâz u gâh kûtehdür

Nesîm-i ârzû geldükçe nahl-i tab‘-ı şeydâya

 

Ben ol ismet-disâr-ı Yûsuf-ı gül-gonçe-i nâzım

Düşürmem sâye-i dâmân-ı bergi her Züleyhâya

 

Ne var dâ’im şikârı kebk-i tâvûs-ı kemâl olsa

Ki şehbâz-ı dile hem-per geçer kudsî mu‘allâya

 

N’ola nessâc-ı irfân-âferîn itse bu nazma

Sezâ tamgây-ı şâbâş ‘Âdilâ kâlâ-yı zîbâya

                                               (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 78a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ CELALETTİN ULUSOYd. 25.02.1922 - ö. 18.04.1990Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Nejat Sefercioğlud. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ CELALETTİN ULUSOYd. 25.02.1922 - ö. 18.04.1990Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa Nejat Sefercioğlud. 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ALİ CELALETTİN ULUSOYd. 25.02.1922 - ö. 18.04.1990Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Ölüm YılıGörüntüle
9Mustafa Nejat Sefercioğlud. 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ CELALETTİN ULUSOYd. 25.02.1922 - ö. 18.04.1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mustafa Nejat Sefercioğlud. 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALİ CELALETTİN ULUSOYd. 25.02.1922 - ö. 18.04.1990Madde AdıGörüntüle
14Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Madde AdıGörüntüle
15Mustafa Nejat Sefercioğlud. 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle