ADLÎ, Mustafa Adlî Efendi

(d. ?/? - ö. 1083/1672-73)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Doğum tarihi ve doğum yeri bilinmemektedir. Mustafa Adlî Efendi olarak tanındı. Bağdad valisi Silahdâr Hüseyin Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı. 1083/1672-73 yılında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve MustafaTatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 652.

Müstakîmzâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 315a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler