ADMÎ, Urfalı

(d. 1234/1818 - ö. 1318/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muhammed Efendi'dir, Admî mahlasıdır. Urfa Harran'a bağlı Bozhöyük'te doğdu. Ailesi Kurucabey adlı bir aşirete mensuptur. Öğrenimini Urfa'da gördü. 1853 yılında Urfa İdare Meclisi kâtipliğine atandı. 1856 yılında akrabalarından şair Muhammed Sâlih Sâmî'nin ölümüyle boşalan Urfa Tahrîrât Müdürlüğü'ne getirildi. 1873 yılında Misis, sonra sırasıyla Kozan, Adana, Silifke ve Payas Tahrîrât müdürlüklerine getirildi. 1886 yılında emekli olup Adana'ya yerleşti ve 1318/1900 yılında orada vefat etti.

Nakşıbendî tarikatındandı. Nur yüzlü, hafız, kırâ'at-ı seb'adan mezun, güzel sesli, iyi ahlak sahibi bir zattı.

Şiirlerinin bir mecmuada toplandığı ve bu mecmuanın akrabalarında olduğu söylenmektedir. Bazı şiirleri bestelenmiştir. Bilinen tek eseri olan manzum Şükûfe-nâme 1290 yılında 30 sayfa olarak Adana'da basılmıştır.

 

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Muhammes'ten

Ebrûlarının zahmı nihândır cigerimde

Gül-ruhlarının handeleri çeşm-i terimde

Bârân yerine kan döküyor dîdelerim de

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Mest etdi benim aklımı bir zülf-i semen-sâ

Bir hande ile etdi benim aklımı yağmâ

Hem yakdı ve yandırdı beni ol gül-i hamrâ

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Admî nice bir dil elem-i hicrine yansın

Hasret çekerek gerdenim al kana boyansın

Yâ Rab yandığım âteşlere ol yâr da yansın

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

(Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa. 17.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
2RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1806Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Doğum YılıGörüntüle
5HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
6NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7FEVZÎ, Mehmedd. 1826 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820? - ö. 1900?Ölüm YılıGörüntüle
10Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972MeslekGörüntüle
11VÂCİDd. 1825 - ö. 1882MeslekGörüntüle
12BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.MeslekGörüntüle
13NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAZHAR, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAB'Îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İHLASÎ, Mehmedd. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
18YETÎMÎ, La'li-zâde Abdülbâkîd. 1679 - ö. 1746Madde AdıGörüntüle