ADMÎ, Urfalı

(d. 1234/1818 - ö. 1318/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muhammed Efendi'dir, Admî mahlasıdır. Urfa Harran'a bağlı Bozhöyük'te doğdu. Ailesi Kurucabey adlı bir aşirete mensuptur. Öğrenimini Urfa'da gördü. 1853 yılında Urfa İdare Meclisi kâtipliğine atandı. 1856 yılında akrabalarından şair Muhammed Sâlih Sâmî'nin ölümüyle boşalan Urfa Tahrîrât Müdürlüğü'ne getirildi. 1873 yılında Misis, sonra sırasıyla Kozan, Adana, Silifke ve Payas Tahrîrât müdürlüklerine getirildi. 1886 yılında emekli olup Adana'ya yerleşti ve 1318/1900 yılında orada vefat etti.

Nakşıbendî tarikatındandı. Nur yüzlü, hafız, kırâ'at-ı seb'adan mezun, güzel sesli, iyi ahlak sahibi bir zattı.

Şiirlerinin bir mecmuada toplandığı ve bu mecmuanın akrabalarında olduğu söylenmektedir. Bazı şiirleri bestelenmiştir. Bilinen tek eseri olan manzum Şükûfe-nâme 1290 yılında 30 sayfa olarak Adana'da basılmıştır.

 

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Muhammes'ten

Ebrûlarının zahmı nihândır cigerimde

Gül-ruhlarının handeleri çeşm-i terimde

Bârân yerine kan döküyor dîdelerim de

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Mest etdi benim aklımı bir zülf-i semen-sâ

Bir hande ile etdi benim aklımı yağmâ

Hem yakdı ve yandırdı beni ol gül-i hamrâ

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Admî nice bir dil elem-i hicrine yansın

Hasret çekerek gerdenim al kana boyansın

Yâ Rab yandığım âteşlere ol yâr da yansın

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

(Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa. 17.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂLİM, Urfalıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Hakkı Kurtd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
5ABBAS ORDUBADLI/ABBAS DEHRÎ(DEHRİLİ ABBAS), Abbasd. 1818 - ö. 1932Doğum YılıGörüntüle
6KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8DİLAVER AĞAd. ? - ö. 1900-1905?Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10BÂDÎ, RÂCİH, Ahmedd. 1839 - ö. 1908MeslekGörüntüle
11RİF'AT, Enderûnî Fazlî-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93MeslekGörüntüle
12VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929MeslekGörüntüle
13HASAN RIZÂ EFENDİd. 1809-10? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİYÂZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Ali Rif'at Bey, Silahşörd. ? - ö. 1827Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂKİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HIFZÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FEVZÎ, Fevzî Paşad. ? - ö. 1824-25Madde AdıGörüntüle