ADMÎ, Urfalı

(d. 1818/1234 - ö. 1900/1318)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Muhammed Efendi'dir, Admî mahlasıdır. Urfa Harran'a bağlı Bozhöyük'te doğdu. Ailesi Kurucabey adlı bir aşirete mensuptur. Öğrenimini Urfa'da gördü. 1853 yılında Urfa İdare Meclisi kâtipliğine atandı. 1856 yılında akrabalarından şair Muhammed Sâlih Sâmî'nin ölümüyle boşalan Urfa Tahrîrât Müdürlüğü'ne getirildi. 1873 yılında Misis, sonra sırasıyla Kozan, Adana, Silifke ve Payas Tahrîrât müdürlüklerine getirildi. 1886 yılında emekli olup Adana'ya yerleşti ve 1318/1900 yılında orada vefat etti.

Nakşıbendî tarikatındandı. Nur yüzlü, hafız, kırâ'at-ı seb'adan mezun, güzel sesli, iyi ahlak sahibi bir zattı.

Şiirlerinin bir mecmuada toplandığı ve bu mecmuanın akrabalarında olduğu söylenmektedir. Bazı şiirleri bestelenmiştir. Bilinen tek eseri olan manzum Şükûfe-nâme 1290 yılında 30 sayfa olarak Adana'da basılmıştır.

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Muhammes'ten

Ebrûlarının zahmı nihândır cigerimde

Gül-ruhlarının handeleri çeşm-i terimde

Bârân yerine kan döküyor dîdelerim de

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Mest etdi benim aklımı bir zülf-i semen-sâ

Bir hande ile etdi benim aklımı yağmâ

Hem yakdı ve yandırdı beni ol gül-i hamrâ

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Admî nice bir dil elem-i hicrine yansın

Hasret çekerek gerdenim al kana boyansın

Yâ Rab yandığım âteşlere ol yâr da yansın

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa. 17.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂNÎ/SEYYİDÂ, Seyyid Mehmed Seyyidâ Efendid. ? - ö. 1809Doğum YeriGörüntüle
2ÂLİM, Urfalıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3TIFLÎ, Hacı Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1799-1800Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Doğum YılıGörüntüle
5KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820 - ö. 1900?Ölüm YılıGörüntüle
10TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862MeslekGörüntüle
11Şakir (AYAŞLI)d. 1871 - ö. 18 Haziran 1917MeslekGörüntüle
12FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.MeslekGörüntüle
13NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEYZÎ, Kınalızâde Hüseyin Feyzî Çelebid. ? - ö. 1586'dan sonraMadde AdıGörüntüle
17PERVÎZÎ, Pervîz Efendid. ? - ö. 1579Madde AdıGörüntüle
18ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle