ADNÎ, Adnî Bey

(d. ?/? - ö. 1587\\\'den sonra/987)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ispartalıdır. Daha çok İstanbul’da ikamet etti. Padişahın meclislerinde bulunma şerefine nâil oldu. Askerdir. Du’âcı olduğu için çavuşlar tarafından Du’âyî mahlası verilmiştir. Güzel ahlaklı, zarif yaradılışlı bir şairdir. Ahdî, padişahın emri ile 987/1580 Muharrem ayının son günlerinde Bağdat’a geldiğinde Adnî Bey’le görüştüklerini ve ona hizmet etme şerefine ulaştığını söyler. Ahdî’nin belirttiği bu tarihten hareketle Adnî Bey’in 987/1580 yılından sonra öldüğü söylenebilir. Ahdî, tezkiresinde yer verdiği şiirleri de bu görüşme esnasında Adnî Bey’den almıştır (Solmaz 2009: 228). Güzel şiirlerinin sayısı oldukça fazladır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 05.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gözlerüm yaşına rahm itmezsin ey nûr-ı basar

Seyl-i eşküm cûş idüp dünyâyı gark ider basar

 

Bâde gibi dürlü bir kanlu yatagısun diyü

Bâgbân âveng idüp engûrı anunçün asar

 

Canla ben müşteri iken sen metâ’-ı vaslunı

Her neye olursa ey nâzük miyânum bana sar

 

Gözlerün her dem harâmîler gibi kan atmada

Gamzen âdemler helâk eyler saçun yollar basar

 

‘Adnî’nün ger külbe-i ahzânına kılsan nüzûl

Cân u dildür ‘arz olan ‘izz-i huzûra muhtasar 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 05.03.2014]. 228)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nazik Erik,d. 1919 - ö. 25 Ağustos 2012Doğum YeriGörüntüle
2SEYDÎ, Kara Seydî Çelebid. ? - ö. 1507Doğum YeriGörüntüle
3VELİ BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nazik Erik,d. 1919 - ö. 25 Ağustos 2012Ölüm YılıGörüntüle
5SEYDÎ, Kara Seydî Çelebid. ? - ö. 1507Ölüm YılıGörüntüle
6VELİ BABAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7Nazik Erik,d. 1919 - ö. 25 Ağustos 2012MeslekGörüntüle
8SEYDÎ, Kara Seydî Çelebid. ? - ö. 1507MeslekGörüntüle
9VELİ BABAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
10Nazik Erik,d. 1919 - ö. 25 Ağustos 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SEYDÎ, Kara Seydî Çelebid. ? - ö. 1507Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VELİ BABAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nazik Erik,d. 1919 - ö. 25 Ağustos 2012Madde AdıGörüntüle
14SEYDÎ, Kara Seydî Çelebid. ? - ö. 1507Madde AdıGörüntüle
15VELİ BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle