ADNÎ, Adnî Bey

(d. ?/? - ö. 987/1587\\\'den sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ispartalıdır. Daha çok İstanbul’da ikamet etti. Padişahın meclislerinde bulunma şerefine nâil oldu. Askerdir. Du’âcı olduğu için çavuşlar tarafından Du’âyî mahlası verilmiştir. Güzel ahlaklı, zarif yaradılışlı bir şairdir. Ahdî, padişahın emri ile 987/1580 Muharrem ayının son günlerinde Bağdat’a geldiğinde Adnî Bey’le görüştüklerini ve ona hizmet etme şerefine ulaştığını söyler. Ahdî’nin belirttiği bu tarihten hareketle Adnî Bey’in 987/1580 yılından sonra öldüğü söylenebilir. Ahdî, tezkiresinde yer verdiği şiirleri de bu görüşme esnasında Adnî Bey’den almıştır (Solmaz 2009: 228). Güzel şiirlerinin sayısı oldukça fazladır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 05.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gözlerüm yaşına rahm itmezsin ey nûr-ı basar

Seyl-i eşküm cûş idüp dünyâyı gark ider basar

 

Bâde gibi dürlü bir kanlu yatagısun diyü

Bâgbân âveng idüp engûrı anunçün asar

 

Canla ben müşteri iken sen metâ’-ı vaslunı

Her neye olursa ey nâzük miyânum bana sar

 

Gözlerün her dem harâmîler gibi kan atmada

Gamzen âdemler helâk eyler saçun yollar basar

 

‘Adnî’nün ger külbe-i ahzânına kılsan nüzûl

Cân u dildür ‘arz olan ‘izz-i huzûra muhtasar 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 05.03.2014]. 228)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SELÎKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ülker Aygünd. 18 Haziran 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Salih Tüzün Bozbeyoğlud. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SELÎKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
5Ülker Aygünd. 18 Haziran 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6Salih Tüzün Bozbeyoğlud. 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7SELÎKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8Ülker Aygünd. 18 Haziran 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Salih Tüzün Bozbeyoğlud. 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
10SELÎKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ülker Aygünd. 18 Haziran 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Salih Tüzün Bozbeyoğlud. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SELÎKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Ülker Aygünd. 18 Haziran 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Salih Tüzün Bozbeyoğlud. 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle