AĞGIZOĞLU, Pirî

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Azeri)

18. asırda yaşamış Azerbaycanlı âşıktır. Hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi azdır. Molla Penah Vagıf ve Molla Veli Vidadî'nin dostu ve çağdaşı olduğu bilinmektedir. Vagıf'la aynı kişi olmasından şüphe edilmiştir. Mirza Yusuf Garabağî, Ağgızoğlu Pirî'nin Vidadî'ye yazdığı "Eylersen" redifli koşmasını Mecmua-yı Divan-ı Vagıf ve Diğer Müasirîn (1856) adlı eserinde Vagıf'ın şiiri olarak vermiştir. Bu yanlışı daha sonraları Adolf Berje ve aynı şekilde 1925'te Vagıf'ın şiirlerini ayrı bir kitap hâline getiren Selman Mümtaz da tekrar etmiştir. Daha sonra 1937'de Selman Mümtaz, Vagıf'ın şiirlerinin neşrine yazdığı açıklamalarda bu yanlışlığı düzeltmiştir. Sonrasında Hamit Araslı da bu fikri desteklemiştir. Vidadî'nin Vagıf'la meşhur atışmasında Vagıf'ın yakın sırdaşları arasında Ağgızoğlu Pirî'yi de sayması, Vagıf'ın kale beyi Mehemmedhan Beye yazdığı koşmada aynı şekilde Gasım Bey Zakir'in bir şiirinde onun adının anılması, bunu açık bir şekilde ispatlamaktadır. Eserlerinin bilinen örneklerinden hareketle Ağgızoğlu Pirî'nin devrinin önemli lirik şairlerinden biri olduğu ifade edilebilir (Bağırov 2002: 140). 

Kaynakça

Bağırov, A. (2002). "Ağgızoğlu Pirî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 140. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 23.01.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler