AHDÎ, Ahdî-i Sinobî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahdî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şairin varlığından Peşteli Hisâlî’nin (ö. 1651-52) 13. yüzyıldan 17. yüzyılın ilk yarısına kadarki çeşitli şairlerin matla beyitlerini derlediği Metâli’ü’n-nezâir’i sayesinde haberdar olunmaktadır. Bu mecmuada Ahdî’ye ait iki matla beyti kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın en geç 17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtiva etmesi göz önünde bulundurulduğunda, Ahdî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Aynı zamanda şair hakkında kullanılan “Ahdî-i Sinobî” ibaresinden Sinoplu olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Kaya, Bilge (2003). Hisâlî Hayatı Eserleri ve Metâli’ün-nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi (İnceleme-Metin). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kalyon, Abuzer (2011). Peşteli Hisâlî Metâli’ü’n-nezâir (II. cilt) İnceleme-MetinDoktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARŞ. GÖR. ZAHİDE EFE
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Matla‘

Pür-hâl leble dil-ber içse duhân gören der

Leb hokka-i mücevher dûd anda sünbül-i ter 

(Kaya, Bilge (2003). Hisâlî Hayatı Eserleri ve Metâli’ün-nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi (İnceleme-Metin). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 686).

 

Matla‘

Tarh idicek üstâd-ı kudret câmi-i verd-i teri

Vakf eyledi aña hezâr nakd-i dil ü cân ü seri 

(Kalyon, Abuzer (2011). Peşteli Hisâlî Metâli’ü’n-nezâir (II. cilt) İnceleme-MetinDoktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 1347).