AHÎ SÂDIK, Mehemmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehemmed’dir. Kütahyalı zengin bir ailenin oğluydu. Konya Mevlevîhanesi’ne gidip Çelebi Muzafferüddîn (ö. 676/1277-78)’e bağlandı. Külah ve hırka giyerek Mevlevîliğe intisap etti. Mevlevîhânenin hamam külhanında çalıştırıldı. Ahî Sâdık’ın hayatı hakkındaki günümüze ulaşan bilgiler bunlarla sınırlı olup onun nerede vefat ettiği ve nereye gömüldüğü de belli değildir. Kaynaklarda eseri olup olmadığına dair de bir kayıt yoktur. Mevlânâ’yı övdüğü bir Türkçe kıtasına nazaran divan şiiri estetiğini yansıtma açısından orta seviyede bir şair görünümündedir. Farsça ârifâne şiirleri vardır.

Kaynakça

Alî Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (Hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 08.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Men begulşen nedehem gulhan-i germâbe-i yâr

Tâ meyân-i men u û kerem bemâned her bâr

Dîde-i germ-âbe-i akseş dil-i pür gam-ı gulhan

Key tevânem ki şevem bâ dil u dîde bî-kâr

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 30.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ARGUN/ERGUN, Celâleddîn Argun/Ergun, Celâl Argun/Ergund. ? - ö. 1373-74Doğum YeriGörüntüle
2BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
3FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Doğum YeriGörüntüle
4ARGUN/ERGUN, Celâleddîn Argun/Ergun, Celâl Argun/Ergund. ? - ö. 1373-74Doğum YılıGörüntüle
5BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Doğum YılıGörüntüle
7ARGUN/ERGUN, Celâleddîn Argun/Ergun, Celâl Argun/Ergund. ? - ö. 1373-74Ölüm YılıGörüntüle
8BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Ölüm YılıGörüntüle
10ARGUN/ERGUN, Celâleddîn Argun/Ergun, Celâl Argun/Ergund. ? - ö. 1373-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ARGUN/ERGUN, Celâleddîn Argun/Ergun, Celâl Argun/Ergund. ? - ö. 1373-74Madde AdıGörüntüle
14BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
15FENÂYÎ, Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 1745-46Madde AdıGörüntüle