AHÎ SÂDIK, Mehemmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehemmed’dir. Kütahyalı zengin bir ailenin oğluydu. Konya Mevlevîhanesi’ne gidip Çelebi Muzafferüddîn (ö. 676/1277-78)’e bağlandı. Külah ve hırka giyerek Mevlevîliğe intisap etti. Mevlevîhânenin hamam külhanında çalıştırıldı. Ahî Sâdık’ın hayatı hakkındaki günümüze ulaşan bilgiler bunlarla sınırlı olup onun nerede vefat ettiği ve nereye gömüldüğü de belli değildir. Kaynaklarda eseri olup olmadığına dair de bir kayıt yoktur. Mevlânâ’yı övdüğü bir Türkçe kıtasına nazaran divan şiiri estetiğini yansıtma açısından orta seviyede bir şair görünümündedir. Farsça ârifâne şiirleri vardır.

Kaynakça

Alî Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâ’ilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 08.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Men begulşen nedehem gulhan-i germâbe-i yâr

Tâ meyân-i men u û kerem bemâned her bâr

Dîde-i germ-âbe-i akseş dil-i pür gam-ı gulhan

Key tevânem ki şevem bâ dil u dîde bî-kâr

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 30.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ASKERÎ, Gülaboğlu Muhammedd. 1621 - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
4BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ASKERÎ, Gülaboğlu Muhammedd. 1621 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
7BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ASKERÎ, Gülaboğlu Muhammedd. 1621 - ö. 1693Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ASKERÎ, Gülaboğlu Muhammedd. 1621 - ö. 1693Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
14MİNNETÎ, Minnetî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ASKERÎ, Gülaboğlu Muhammedd. 1621 - ö. 1693Madde AdıGörüntüle