AHÎ-ZÂDE, Hasan Efendi

(d. ?/? - ö. zi\'l-hicce 997/1588)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahî-zâde Mehmed Efendi’nin oğludur. Babası Yavuz Sultan Selim döneminin önemli devlet adamlarındandı. Hasan Efendi gençliğinde ilme olan hevesi ve çalışkanlığı ile dikkat çekti. Kınalı-zâde, bu yaşta bu denli bilgi sahibi olup az zamanda bu kadar erdem ve irfan sahibi olması hayret vericidir der (Sungurhan 2009: 240). İlim tahsilini Hâce Efendi’den tamamladıktan sonra kırk akçe ile Üsküdar’daki Mehmed Paşa Medresesi’ne müderris oldu. Tahsiline başladığı her ilmi hakkıyla ve derinlemesine tamamladı. Zi’l-hicce 997/1588 senesinde vefat etti (Özcan 1989: 310).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (1996). Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. 2. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izade Atayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 07.03.2014]

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 07.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Göricek seg rakîbi ol gül-i ter

Didi lâg eyleyüp ana çi haber

 

Zülfine râzî oldı degmege yâr

Nakd-i ‘umûm virürsem ana deger

 

Sînede kaldı ise peykânı

Gam yime ey hüsn ol dahı geçer 

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 07.03.2014]. 241)

 

Tîr-i müjene sîne dem-â-dem siper olsun

Tek âşık-ı bî-çâreye gâhî nazar olsun

 

Oldum hele ben vâsıl-ı efkâr-ı ma’ânî

Bir bencileyin var ise ol dahı er olsun 

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 07.03.2014]. 241)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİYAHİ-ZÂDE/SİPAHİ-ZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1588Ölüm YılıGörüntüle
2SÂDIK, Edirnelid. ? - ö. 1588Ölüm YılıGörüntüle
3VUSLATÎ, Vuslatî Çelebid. ? - ö. 1588-89Ölüm YılıGörüntüle
4ŞERİFÎ, Hüsam-zâde Seyyid İbrahim Efendid. 1572 - ö. 1607MeslekGörüntüle
5ÜNSÎ, Abdüllatifd. ? - ö. 8 aralık 1664MeslekGörüntüle
6NİGÂH, Kırımî Zekeriya Efendid. ? - ö. 1819-20MeslekGörüntüle
7HOCA-ZÂDE, Abdülhay Hâlis Efendid. ? - ö. 1571Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8MİHAL-ZÂDE, Mehmed Beyd. ? - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HARÎFÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10LA'LÎ, La'lî Ahmed Efendid. ? - ö. 11 Ekim 1780Madde AdıGörüntüle
11AHDÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1567/68Madde AdıGörüntüle
12RÛHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle