Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendi

(d. 1574/982 - ö. 1626/zi'l-kâde 1036)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Ahîzade Abdülhalim Efendi’nin oğludur. Aslı ismi Mahmud, mahlası Sûzî’dir. İlk tahsilini babasından gördükten sonra dönemin müftüsü Bostan Efendi’ye intisap etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra ilk olarak elli akçe ile Perviz Efendi Medresesi’ne müderris oldu. Sonrasında Sinan Paşa, Siyavuş Paşa, Sahn-ı Seman, Ayasofya ve Süleymaniye Medreselerinde müderrislik yaptı. Eyüp 1021/1612’de Selanik, 1026/1617’de Kahire kadılıklarında bulundu. 1027/1618’de azledildi. 1030/1620’de Eyüp kadılığına, 1031/1621’de Bursa kadılığına gönderildi. 1032/1622 senesinde ikinci kez Eyüp kadılığına getirildi, aynı sene tekrar azledildi. Üç yıl aradan sonra 1035/1625 yılında Edirne kadılığı yaptı (Özcan 1989: 705). Sûzî Efendi’nin müderrislik ve kadılık yaptığı yerlere bakıldığında oldukça hareketli bir yaşam sürdüğü görülür. Zi’l-kâde 1036/1626 yılında münzevî bir hayat yaşamayı tercih edip Şeyh Mûsâ Efendi’ye bağlandı ve aynı sene içinde vefat etti (Özcan 1989: 705).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izadeAtayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri.5 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
2YÜMNÎ, Ayas Paşazâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İZZET, Ahmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KUDSÎ, Nişancızâde/Ramazanzâde Seyyid Mehmed Kudsî Efendid. 1574 veya 1565 - ö. Aralık 1621 veya Mart-Nisan 1616Doğum YılıGörüntüle
5SÛZÎ, Ahîzâde Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. Temmuz-Ağustos 1627Doğum YılıGörüntüle
6FENÂYÎ, Cennet Mehmed Efendid. 1574 - ö. 1664Doğum YılıGörüntüle
7GANEM, Derviş Ganemd. ? - ö. 1626Ölüm YılıGörüntüle
8BEYÂZÎ, Mehmed Çelebid. - - ö. 1615-1616 / 1626-1627Ölüm YılıGörüntüle
9NÂDİRÎ, Abdülganîzâde Mehmed Nâdir Efendid. 1572 - ö. 17. 02. 1626Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂMÎ, Şâmî Ahmed Efendid. ? - ö. 1756-57MeslekGörüntüle
11AYŞÎ, Dervîş Mehmet Ayşîd. ? - ö. 1650-1651MeslekGörüntüle
12İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâded. 1678-79 - ö. 1734MeslekGörüntüle
13FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂMÎ, Cafer Nâmî Efendid. ? - ö. III. Murat devri (1574-95)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BİNÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Enderunlu Hoca Râşid Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17HÂMİD, Küçük Hacızâde Hâmid Ahmed Beyd. 1883 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle
18FÂİZÎ, Kafzade Faizî, Abdülhayd. 1589 - ö. ?Madde AdıGörüntüle