Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendi

(d. 1574/982 - ö. 1626/zi\'l-kâde 1036)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Ahîzade Abdülhalim Efendi’nin oğludur. Aslı ismi Mahmud, mahlası Sûzî’dir. İlk tahsilini babasından gördükten sonra dönemin müftüsü Bostan Efendi’ye intisap etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra ilk olarak elli akçe ile Perviz Efendi Medresesi’ne müderris oldu. Sonrasında Sinan Paşa, Siyavuş Paşa, Sahn-ı Seman, Ayasofya ve Süleymaniye Medreselerinde müderrislik yaptı. Eyüp 1021/1612’de Selanik, 1026/1617’de Kahire kadılıklarında bulundu. 1027/1618’de azledildi. 1030/1620’de Eyüp kadılığına, 1031/1621’de Bursa kadılığına gönderildi. 1032/1622 senesinde ikinci kez Eyüp kadılığına getirildi, aynı sene tekrar azledildi. Üç yıl aradan sonra 1035/1625 yılında Edirne kadılığı yaptı (Özcan 1989: 705). Sûzî Efendi’nin müderrislik ve kadılık yaptığı yerlere bakıldığında oldukça hareketli bir yaşam sürdüğü görülür. Zi’l-kâde 1036/1626 yılında münzevî bir hayat yaşamayı tercih edip Şeyh Mûsâ Efendi’ye bağlandı ve aynı sene içinde vefat etti (Özcan 1989: 705).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Nev'izadeAtayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. 5 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAHVÎ, Nahvî İsmail Efendid. ? - ö. 1698-99Doğum YeriGörüntüle
2Solmaz, Mehmetd. 05 Mart 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EMÎNÎ/SÂÎ, Kağıd Emîni Hızır Çelebi-zâde Mehmed Emînî Efendi.d. ? - ö. 1599Doğum YeriGörüntüle
4HULVÎ, Şeyh Cemâleddîn Mahmûd Hulvî Efendid. 1574-75 - ö. 1653-54Doğum YılıGörüntüle
5FENÂYÎ, Cennet Mehmed Efendid. 1574 - ö. 1664Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Nişancızâde/Ramazanzâde Seyyid Mehmed Kudsî Efendid. 1574 veya 1565 - ö. Aralık 1621 veya Mart-Nisan 1616Doğum YılıGörüntüle
7NÂDİRÎ, Abdülganî-zâde Mehmed Nâdir Efendid. 1572 - ö. 17. 02. 1626Ölüm YılıGörüntüle
8BEYÂZÎ, Mehmed Çelebid. - - ö. 1615-1616 / 1626-1627Ölüm YılıGörüntüle
9GANEM, Derviş Ganemd. ? - ö. 1626Ölüm YılıGörüntüle
10MEYLÎ, LÜTFÎ BEY-ZÂDE MUSTAFA MEYLÎd. ? - ö. 1587-88MeslekGörüntüle
11ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14MeslekGörüntüle
12ÂLÎd. ? - ö. 1646-48MeslekGörüntüle
13ZA\\\'FÎ, Mehmed Za\\\'fî Efendid. ? - ö. 1544Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÜTÛHÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VECHÎd. ? - ö. 1610-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂCÎ, Murtaza, Abdal Murtazad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VUSÛLÎ, Küçük Bâli Paşazâded. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
18SUN\'Î, Sun\'ullah Mehmed Efendid. ? - ö. 1674Madde AdıGörüntüle