Ahmed, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tokatlıdır. İbrahim Efendi’nin oğludur. Sultan III. Murad devri şairlerindendir. Hem ticaret hem seyahat maksadıyla Kabil üzerinden Hindistan’a giderek mal değiş tokuşu yolu ile servet sahibi oldu ve Basra, Yemen, Hicaz üzerinden Tokat’a geri döndü. Bu yolculuğu sırasındaki izlenimlerini Acâibnâme-i Hindûstân isimli seyahatnamesinde manzum olarak kaleme aldı. Bursalı Mehmed Tahir’e göre bu seyahatname 248 yaprak tutarındadır (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: C. 3, s. 10).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42).Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Acâibnâme-i Hindûstân’dan

Muazzam şehrdür vü adı Tokat

Mekân olmuş giçürür idük evkât

 

Otururken gamı atup yabana

Ne lu’b oynadı görsen bu zamâne

 

Nice tâgdan nice bilden aşırdı

Karâr itdürmedi Hind’e düşürdi

 

Nice dürlü havâdis başdan aşdı

Levâzım oldı yazmak sergüzeşti

Hudadur bu cihânun kâr-sâzı

Kamu âlem kılur ana niyâzı

 

Ehaddür lîk müstagnî adedden

Münezzeh cümle vâlidden veledden

 

Şerîki yok şebîhi yok Ehaddür

Vezîri yok nazîri yok Sameddür

(Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42).Osmanlı Müellifleri C.III. İstanbul. 11.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KAYNARÎ, Kadir Akaland. 1934 - ö. 12.05.1989Doğum YeriGörüntüle
2YİĞİT, Zilelid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BÂKÎRİ, Eyüp Gülşend. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EBU’L-HAYR, Ebu’l-hayr Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
5Abdülmecit Tokdemird. 1894 - ö. 17 Ağustos 1974MeslekGörüntüle
6ZİYÂ/YÛSUF, Yûsuf Ziyâ Efendid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
7BEYÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8İŞTİBÎ, Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1606Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9PÎRÎ, Ramazan-zâde Pîrî Paşad. ? - ö. 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HAMDÎ, Mehmed Hamdîd. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11HÂSILÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12CEVHERÎ, Sarhoş Bâlî Efendid. ? - ö. 1572-73Madde AdıGörüntüle