AHMED, Kaytas-zâde

(d. ?/? - ö. 1584-85/992)
divan şairi, yayabaşı, arpaemîni, şehremîni, defterdâr
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın kethüdalığını da yapmış olan sancak beyi Kaytas Ağa’nın oğludur. Bu sebeple Kaytas-zâde diye tanındı. Yayabaşı, arpaemîni, şehremînliği yaptıktan sonra Rumeli tımar defterdârlığına ve Diyarbakır mal defterdârlığına getirildi. Görevlerindeki başarısından dolayı sancak beyliği verilmişse de kabul etmemiş ve Ortaköy’de inşa ettirdiği köşküne çekilerek vaktini fazilet sahibi dostlarından oluşan sohbet meclislerinde geçirmiştir. 992/1584 yılında vefat etti. Temiz ahlaklı bir kişidir. Şair hakkında kaynaklarda yer alan bilgiler bunlarla sınırlıdır. Divan’ı olduğu söylenmekle birlikte bu eser henüz ele geçmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1936 ). Türk Şairleri. İstanbul: Bozkurt Basımevi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, Müjgân Çakır ve Hanife Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.05.2013].

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2002). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 20.07.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gün gibice rûh-ı musavver Kayacuğum

Ey ay gibice şekli müdevver Kayacuğum

 

Âsyâb-ı dehri görmeye kaddüñ nihâli hîç

Elma gibice gabgabı bihter Kayacuğum

 

Uşşâkı göresin biri birine çaldıra

Mehter olursa başına kih-ter Kayacuğum

 

Geldüñ efendi deftere virdüñ hele nizâm

Kayd oldı saña kâtib-i defter Kayacuğum

 

Kaddüm bükildi bâr-ı mihen çekmeden benüm

Seng-i firâkuñ üstine ser-ber Kayacuğum

 

Başdan ayağa gerçi ki ma’yûb bendenem

Işkun şi’ârı ayb mı örter Kayacuğum

(Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 980.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
2Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
3Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Doğum YılıGörüntüle
5Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YılıGörüntüle
6Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Ölüm YılıGörüntüle
8Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Ölüm YılıGörüntüle
9Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04MeslekGörüntüle
11Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017MeslekGörüntüle
12Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle
17Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Madde AdıGörüntüle
18Ahter Kutadgud. 05 Mayıs 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle