AHMED, Kaytas-zâde

(d. ?/? - ö. 992/1584-85)
divan şairi, yayabaşı, arpaemîni, şehremîni, defterdâr
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın kethüdalığını da yapmış olan sancak beyi Kaytas Ağa’nın oğludur. Bu sebeple Kaytas-zâde diye tanındı. Yayabaşı, arpaemîni, şehremînliği yaptıktan sonra Rumeli tımar defterdârlığına ve Diyarbakır mal defterdârlığına getirildi. Görevlerindeki başarısından dolayı sancak beyliği verilmişse de kabul etmemiş ve Ortaköy’de inşa ettirdiği köşküne çekilerek vaktini fazilet sahibi dostlarından oluşan sohbet meclislerinde geçirmiştir. 992/1584 yılında vefat etti. Temiz ahlaklı bir kişidir. Şair hakkında kaynaklarda yer alan bilgiler bunlarla sınırlıdır. Divan’ı olduğu söylenmekle birlikte bu eser henüz ele geçmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1936 ). Türk Şairleri. İstanbul: Bozkurt Basımevi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, Müjgân Çakır ve Hanife Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.05.2013].

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2002). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 20.07.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gün gibice rûh-ı musavver Kayacuğum

Ey ay gibice şekli müdevver Kayacuğum

 

Âsyâb-ı dehri görmeye kaddüñ nihâli hîç

Elma gibice gabgabı bihter Kayacuğum

 

Uşşâkı göresin biri birine çaldıra

Mehter olursa başına kih-ter Kayacuğum

 

Geldüñ efendi deftere virdüñ hele nizâm

Kayd oldı saña kâtib-i defter Kayacuğum

 

Kaddüm bükildi bâr-ı mihen çekmeden benüm

Seng-i firâkuñ üstine ser-ber Kayacuğum

 

Başdan ayağa gerçi ki ma’yûb bendenem

Işkun şi’ârı ayb mı örter Kayacuğum

(Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 980.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Esra Kahramand. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle