AHMED, Molla Ahmed Zarîf Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdat’da doğdu. Babası Şirazlı Mevlana Mehemmed Şirâzî’dir. Babası gibi kendisi de hekimdi. Zarif yaradılışlı, hoş sohbet biridir (Solmaz 2009: 102).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 07.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Rûz-ı nevrûz est gam-hâ-yı kuhen dârem henüz

Cümle ‘âlem şâd ü men ez dest-i gam-zârem henüz

Şâd ü âzâdend esîrân-ı gam ez bend-i belâ

Der kemend-i gam men-i miskin giriftârem henüz 

Bülbülân-ı fasl-ı bahâr ez vasl-ı gül hurrem şodend

Veh ki men der firkat-i ân lâle-ruhsârem henüz 

Diğerân derd-i dil-i hod râ devâ kerdend ü men

Derd-mend ü haste vü mecrûh u bî-mârem henüz

Ahmedî râ bâtû yârî yâr-ı men imrûz nist

Der ezel yâr-ı tû bûdem tâ ebed yârem henüz

Nâsihâ pendem medih k’ez zülf-i yâr âşüfte em

Dîn-i merâ men ü mâ ki men der bend-i zünnârem henüz (Solmaz 2009: 102)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YeriGörüntüle
2RÂ'İF, Râ'if İsmail Paşad. 1725-26 - ö. 1784-85Doğum YeriGörüntüle
3HÂDİMÎ, Pîr-zâde Hasan Hâdimî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Başcıllar, Seyfettind. 8 Haziran 1930 - ö. 25 Mayıs 2002MeslekGörüntüle
5Namdar, Osmand. 13 Haziran 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
6Cenap Şahabettind. 2 Nisan 1871 - ö. 13 Şubat 1934MeslekGörüntüle
7BAHŞÎ, Bahşî Halîfed. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8NÛRÎ, Yusuf Nûrî Efendid. ? - ö. 975/1568'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9İLMÎ, Yahya İlmî Çelebid. ? - ö. 975/1568'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10NÂTIKÎ, Ahmed Dursund. 1785 - ö. 1863Madde AdıGörüntüle
11AKLÎ, Tablîzâde Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 15 Aralık 1704Madde AdıGörüntüle
12DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmedd. 1853 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle