AHMED, Molla Ahmed Zarîf Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdat’da doğdu. Babası Mevlana Mehemmed Şirâzî’dir. Babası gibi kendisi de hekimdi. Zarif yaradılışlı, hoş sohbet biridir (Solmaz 2009: 102).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ .http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 07.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Rûz-ı nevrûz est gam-hâ-yı kuhen dârem henüz

Cümle ‘âlem şâd ü men ez dest-i gam-zârem henüz

Şâd ü âzâdend esîrân-ı gam ez bend-i belâ

Der kemend-i gam men-i miskin giriftârem henüz 

Bülbülân-ı fasl-ı bahâr ez vasl-ı gül hurrem şodend

Veh ki men der firkat-i ân lâle-ruhsârem henüz 

Diğerân derd-i dil-i hod râ devâ kerdend ü men

Derd-mend ü haste vü mecrûh u bî-mârem henüz

Ahmedî râ bâtû yârî yâr-ı men imrûz nist

Der ezel yâr-ı tû bûdem tâ ebed yârem henüz

Nâsihâ pendem medih k’ez zülf-i yâr âşüfte em

Dîn-i merâ men ü mâ ki men der bend-i zünnârem henüz

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ .102.)İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂTEŞÎ, Âteşî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
3ABDURRAHMAN SÜREYYÂ, Mîrdûhî-zâded. 1841 - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
4HÂKÎ, YAHUDÎ, Hâkî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1667-68MeslekGörüntüle
5Ali Hüseyin (Hüseyinzâde) Turand. 8 Mart 1864 - ö. 17 Mart 1940MeslekGörüntüle
6RESTÂRÎ (DESTÂRÎ), Restârî Çelebid. ? - ö. 1624MeslekGörüntüle
7BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9MUHİBBÎ, Mehmed Efendi b. Ahmed Niğdevid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10SARRÂFÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11ABDÜLAZİZ, Ümmü'l-Veled-zâded. ? - ö. 1543-1545/Madde AdıGörüntüle
12VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Madde AdıGörüntüle