Ahmed, Ahmed bin Mahmud, Molla Arabzâde A. Efendi b. İmam Mahmud Efendi

(d. ?/? - ö. 1569/977)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursalıdır. Molla Arab’ın biraderi, Fatih Camii imamı Mahmud Efendi’nin oğludur. Molla Arab'ın kardeş çocuğu olup onun tarafından yetiştirilmiştir. İlim tahsilinden sonra Yıldırım Medresesi müderrisi iken Fâzıl Efendi’nin hizmetine girdi. Sonrasında Sahn müderrisi Bursalı Şeyhî Çelebi Medresesi’nde çalıştı. Sırasıyla yirmi akçe ile Bursa’da Bayezid Paşa Medresesi’nde, yirmi beş akçe ile İstanbul’da Cafer Çelebi Medresesi’nde, otuz akçe ile Bursa’da Veliyüddin oğlu Ahmed Paşa Medresesi’nde, sonra kırk akçe ile Kadri Efendi Medresesi’nde müderrislik yapıp 971/1563 senesinde A’rec Şeyhî Çelebi mirasından Molla Yegan Medresesi’nin idaresine geçti. 977/1569 senesinde vefat eden Ahmed, Bursa'da Zeyniler Tekkesi’nde medfundur (Özcan 1989: 135).

Tarih, şerh ve şiir alanlarında vakıftır. Bu konulardaki eserleri şunlardır: Tarih-i Âl-i Selçuk, Hâşiye-i Şerh-i Kenzü’d-Dakâyık, Hâşiye-i Şerh-i Miftâhü’l-Ulûm, Hâşiye-i Şerhü’l-Vakâyi, Şâh u Gedâ ve Hüsrev ü Şirin. Ahmed bin Mahmud'un Selçuklu tarihine dair eseri Erdoğan Merçil tarafından neşredilmiştir. (Merçil 1977).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed SüreyyaSicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Merçil, Erdoğan (hzl.) (1977). Ahmed bin Mahmud, Selçuk-nâme. İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izade Atayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri.5 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFÂ, Hâcezâde/Hocazâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Doğum YeriGörüntüle
2MU\'ÎDÎd. ? - ö. 1586Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED, Hoca Sa\'deddin Efendizâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Doğum YeriGörüntüle
4CELÎLÎ, Hâmidîzâde Abdülcelil Efendid. 1487-88 - ö. 1569-70Ölüm YılıGörüntüle
5SERSEM ALİ BABA, Dedebabad. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
6ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
7HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616MeslekGörüntüle
8Rif\'at, Rif\'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85MeslekGörüntüle
9ÂHÎ, Benli Hasan, Dilsiz Dânişmendd. ? - ö. 1517-18MeslekGörüntüle
10SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂFIZ, Hâfız Efendid. ? - ö. 1533-34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂNÎ, Kadı Mehmed Çelebizâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmed, Ahmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NAKŞÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle