Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendi

(d. ?/? - ö. 1569/977)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursalıdır. Molla Arab’ın biraderi, Fatih Camii imamı Mahmud Efendi’nin oğludur. Molla Arab'ın kardeş çocuğu olup onun tarafından yetiştirilmiştir. İlim tahsilinden sonra Yıldırım Medresesi müderrisi iken Fâzıl Efendi’nin hizmetine girdi. Sonrasında Sahn müderrisi Bursalı Şeyhî Çelebi Medresesi’nde çalıştı. Sırasıyla yirmi akçe ile Bursa’da Bayezid Paşa Medresesi’nde, yirmi beş akçe ile İstanbul’da Cafer Çelebi Medresesi’nde, otuz akçe ile Bursa’da Veliyüddin oğlu Ahmed Paşa Medresesi’nde, sonra kırk akçe ile Kadri Efendi Medresesi’nde müderrislik yapıp 971/1563 senesinde A’rec Şeyhî Çelebi mirasından Molla Yegan Medresesi’nin idaresine geçti. 977/1569 senesinde vefat eden Ahmed, Bursa'da Zeyniler Tekkesi’nde medfundur (Özcan 1989: 135).

Tarih, şerh ve şiir alanlarında vakıftır. Bu konulardaki eserleri şunlardır: Tarih-i Âl-i Selçuk, Hâşiye-i Şerh-i Kenzü’d-Dakâyık, Hâşiye-i Şerh-i Miftâhü’l-Ulûm, Hâşiye-i Şerhü’l-Vakâyi, Şâh u Gedâ ve Hüsrev ü Şirin. Ahmed bin Mahmud'un Selçuklu tarihine dair eseri Erdoğan Merçil tarafından neşredilmiştir (Merçil 1977).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed SüreyyaSicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Merçil, Erdoğan (hzl.) (1977). Ahmed bin Mahmud, Selçuk-nâme. İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izade Atayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613Doğum YeriGörüntüle
2NECÎBÂ (NECÎB), Eşref-zâde Seyyid Hacı Abdülkadir Necîb Efendid. 1703-04 - ö. 30 Ocak 1788Doğum YeriGörüntüle
3Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞA’BÂN, Şeyh Şa’bân-ı Velîd. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
5MEHMED, Dülger-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. Temmuz-Ağustos 1569Ölüm YılıGörüntüle
6SERSEM ALİ BABA, Dedebabad. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Ahmed Hamdî Efendi, Adanalıd. ? - ö. 1836MeslekGörüntüle
8ÂGEHÎ, Mansurd. ? - ö. 1577MeslekGörüntüle
9NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629MeslekGörüntüle
10VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Deded. 1471-72 - ö. 1583-84Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAʻÎ, Emînzâde Abdulkerîm Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VEZNÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1577Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RA\'ÛFÎ, Şeyh Seyyid Ra\'ûfî Ahmed Efendid. ? - ö. 1748?Madde AdıGörüntüle
14ZİYÂ, Mevlânâ Ziyâd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15BELÎĞ, Mehmed (Abdullâh)d. ? - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle