Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendi

(d. ?/? - ö. 977/1569)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursalıdır. Molla Arab’ın biraderi, Fatih Camii imamı Mahmud Efendi’nin oğludur. Molla Arab'ın kardeş çocuğu olup onun tarafından yetiştirilmiştir. İlim tahsilinden sonra Yıldırım Medresesi müderrisi iken Fâzıl Efendi’nin hizmetine girdi. Sonrasında Sahn müderrisi Bursalı Şeyhî Çelebi Medresesi’nde çalıştı. Sırasıyla yirmi akçe ile Bursa’da Bayezid Paşa Medresesi’nde, yirmi beş akçe ile İstanbul’da Cafer Çelebi Medresesi’nde, otuz akçe ile Bursa’da Veliyüddin oğlu Ahmed Paşa Medresesi’nde, sonra kırk akçe ile Kadri Efendi Medresesi’nde müderrislik yapıp 971/1563 senesinde A’rec Şeyhî Çelebi mirasından Molla Yegan Medresesi’nin idaresine geçti. 977/1569 senesinde vefat eden Ahmed, Bursa'da Zeyniler Tekkesi’nde medfundur (Özcan 1989: 135).

Tarih, şerh ve şiir alanlarında vakıftır. Bu konulardaki eserleri şunlardır: Tarih-i Âl-i Selçuk, Hâşiye-i Şerh-i Kenzü’d-Dakâyık, Hâşiye-i Şerh-i Miftâhü’l-Ulûm, Hâşiye-i Şerhü’l-Vakâyi, Şâh u Gedâ ve Hüsrev ü Şirin. Ahmed bin Mahmud'un Selçuklu tarihine dair eseri Erdoğan Merçil tarafından neşredilmiştir (Merçil 1977).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed SüreyyaSicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Merçil, Erdoğan (hzl.) (1977). Ahmed bin Mahmud, Selçuk-nâme. İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev'izade Atayi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muhsine Ardad. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Doğum YeriGörüntüle
3ŞÛRÎ, Derviş Şûrî Çelebid. ? - ö. 1582-83Doğum YeriGörüntüle
4ZEYNÎ, Şeyh Mehmed Zeynî b. Mehmed Hamdullah Efendid. 1491-92 - ö. 1569-70Ölüm YılıGörüntüle
5HAYÂLÎ-İ GÜLŞENÎd. 1485 - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
6SERSEM ALİ BABA, Dedebabad. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
7TEVFİK, Tevfik Efendid. ? - ö. 1601MeslekGörüntüle
8HAMDÎ, Ahmed Hamdî Efendi, Adanalıd. ? - ö. 1836MeslekGörüntüle
9HAYÂTÎ, Seyyid İbrahim Efendi, Yek-Çeşmd. ? - ö. 1759 başlarıMeslekGörüntüle
10CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11REŞÂDÎ/MAHMUD, Kaf-zâde Mahmud Reşâdî Efendi b. Kaf Şemseddin Ahmed Çelebi b. Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi b. Nasrullah Efendi b. İshak Efendi.d. ? - ö. 1554Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RAHMÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Madde AdıGörüntüle
14HULVÎ, Baltacı Hulvî Efendid. ? - ö. 1703 veya sonrası?Madde AdıGörüntüle
15AHMED RİF'AT EFENDİ, Yağlıkçı-zâded. ? - ö. 1894Madde AdıGörüntüle