AHMED, Pȋrȃhe Ahmed Paşa

(d. ?/? - ö. 1756-57/1170)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ahmed Paşa, Mora Adası’ndaki Arhos kasabasındandır. Bu kasabada pırasa diğer sebzelere göre daha iyi yetiştiği için Pırasa Ahmed Paşa lȃkabıyla anıldı (Çifçi yty: 49). Babası Arhos kasabası müderrisi Ali Efendi’dir. Ahmed Paşa, babası öldükten sonra onun yerine bu görevi üstlendi. Daha sonra memleketinin ileri gelenlerinden olduğu için vergi tahsildarlığına getirildi (Akbayar 1996: 200). Kapıcıbaşılık rütbesiyle 1158/1745-46 tarihinde Mora Adası’na vali tayin edildi. Sicill-i Osmȃnȋ’de (Akbayar 1996: 200) şairin vergi tahsildarı olması tarihinin 1200/1785-86, vali olması tarihinin de 26 Safer 1202/7 Aralık 1787 olarak gösterilmesi yanlış olmalıdır. Ahmed Paşa valilik görevinden ayrıldıktan sonra memleketine döndü ve 1170/1756-57 yılında burada vefat etti (Çifçi yty: 49; Tuman 2001: 15). Kaynaklarda eseri olup olmadığına dair bir bilgi olmadığı gibi edebȋ kişiliğine ilişkin bir değerlendirme de bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatȋn Davud, Hȃtimetü’l-Eş’ȃr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr./Eklenti/10736, metin.pdf [erişim tarihi: 13.10.2014].

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001).  Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 15.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AYŞEGÜL EKİCİ
Yayın Tarihi: 14.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt‘a

Gönül ister ki devr itsin felek kendi merâmınca

Felekden o felek andan haberdâr olmamış bildim

Şu‘ûnât-ı İlâhî hem tabî‘at seyrini anlar

Aristâlîs-i tedkîkât-ı Ahmed kalmamış bildim

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001).  Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 15.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Doğum YeriGörüntüle
2SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Doğum YeriGörüntüle
3BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
4NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Doğum YılıGörüntüle
5SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Doğum YılıGörüntüle
6BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
7NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Ölüm YılıGörüntüle
8SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Ölüm YılıGörüntüle
9BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Ölüm YılıGörüntüle
10NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92MeslekGörüntüle
11SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814MeslekGörüntüle
12BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61MeslekGörüntüle
13NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Madde AdıGörüntüle
17SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Madde AdıGörüntüle
18BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle