AHMED, Şeyh Seyyid Ahmed Hüseyni Efendi

(d. 849/1445-46 - ö. 922/1516-17)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Muhammed Buhârî Efendi'nin oğlu olan Şeyh Seyyid Ahmed Hüseynî Efendi 849/1445-46’da doğdu. Emir Buhârî Tekkesi şeyhlerindendir. 922/1516-17 yılında vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (Hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddîn Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 118a.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 19.09.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler