AHMED, Seyrekzâde Şemseddin Ahmed Efendi

(d. 1534/1535/941 - ö. 1566/1567/974)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Seyrek Muhyiddin Efendi’nin oğludur. 941 / 1534-1535 yılında doğdu. Arap Çelebi, Kadızâde Efendi’den eğitim aldı. Taşköprüzâde’den mülazım oldu. 960/ 1552-1553 yılında Bursa Ahmed Paşa Medresesi’ne müderris olarak atandı. Bu arada hacca gitti. 968/ 1560-1561 yılında Kapluca Medresesi müderrisi oldu. Eşinin vefatı üzerine tekrar hac niyetiyle Kahire’ye gitti. 974/ 1566-1567 tarihinde bazı hastalıklara yakalandı ve Kabe’ye vardığı anda vefat etti. Medine’ye defnedildi. Bazı yazıları ve Türkçe şiirleri vardır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 30.12.2014

Eserlerinden Örnekler