AHMET, Ahmet Rüstemov

(d. 1920 / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmet Rüstemov, 1920 yılında o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği egemenliği altında bulunan ve günümüzde Azerbaycan sınırlarındaki Gürdemir bölgesinin Carrı köyünde dünyaya gelmiştir (Sakaoğlu vd. 2000: 100). 

Ahmet Rüstemov'un âşıklığa yirmi beş yaşındayken başladığı belirtilmiştir. Sosyal ve siyasi konuların yanı sıra tabiatı da şiirlerinde işlediği ifade edilir. Âşık Ahmet mahlasını kullanmıştır. Geraylı ve koşmada oldukça başarılı olmuştur. Şiirlerinde sıklıkla Azerbaycan'ı işleyen âşığın "danışım" redifli geraylısında ve "Azerbaycan'ım" redifli koşmasında bunu görmenin mümkün olduğu söylenir. Ülkesinin zenginliklerini ve insanını anlatan âşığın, devrinin siyasi gündemini de takip ettiği, bu konuda şiir söylemekten çekinmediği ifade edilmiştir. Ayrıca, bazen sevgilisinin vefasızlığından da yakınan âşığın "keçdi" redifli koşmasında bu hususu dile getirdiği belirtilmiştir. Şiirlerinde kendi döneminin öne çıkan şahıslarını da anlatan âşığın onlardan genellikle övgüyle söz ettiği vurgulanır. "Yaraşsın" redifli koşmasını Cafer Cabbarlı'nın doğumunun altmışıncı yılına ithaf etmesinin bunu güçlendirdiği yönünde bir kanaat mevcuttur (Sakaoğlu vd. 2000: 100). 

Kaynakça

Namazov, Qara (2004). Aşıqlar. Bakü: Seda Neşriyatı. 

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (2000). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi, C. 2. İstanbul: Halk Kültürü Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL - ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 24.07.2019
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KAYMAK, Dursun Kaymakd. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AYDIN ÇOBANOĞLUd. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ELES ŞİRİN OĞLU/ELES BOZALKANLId. 1870 - ö. 1938Doğum YeriGörüntüle
4GÜLMEZ/HÜSEYİN, Hüseyin Gülmezd. 1920 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Besim Akımsard. 1920 - ö. 12 Temmuz 2001Doğum YılıGörüntüle
6Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Doğum YılıGörüntüle
7GÜLMEZ/HÜSEYİN, Hüseyin Gülmezd. 1920 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Besim Akımsard. 1920 - ö. 12 Temmuz 2001Ölüm YılıGörüntüle
9Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Ölüm YılıGörüntüle
10GÜLMEZ/HÜSEYİN, Hüseyin Gülmezd. 1920 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Besim Akımsard. 1920 - ö. 12 Temmuz 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GÜLMEZ/HÜSEYİN, Hüseyin Gülmezd. 1920 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Besim Akımsard. 1920 - ö. 12 Temmuz 2001Madde AdıGörüntüle
15Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Madde AdıGörüntüle