AHMET, Ahmet Rüstemov

(d. 1920 / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmet Rüstemov, 1920 yılında o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği egemenliği altında bulunan ve günümüzde Azerbaycan sınırlarındaki Gürdemir bölgesinin Carrı köyünde dünyaya gelmiştir (Sakaoğlu vd. 2000: 100). 

Ahmet Rüstemov'un âşıklığa yirmi beş yaşındayken başladığı belirtilmiştir. Sosyal ve siyasi konuların yanı sıra tabiatı da şiirlerinde işlediği ifade edilir. Âşık Ahmet mahlasını kullanmıştır. Geraylı ve koşmada oldukça başarılı olmuştur. Şiirlerinde sıklıkla Azerbaycan'ı işleyen âşığın "danışım" redifli geraylısında ve "Azerbaycan'ım" redifli koşmasında bunu görmenin mümkün olduğu söylenir. Ülkesinin zenginliklerini ve insanını anlatan âşığın, devrinin siyasi gündemini de takip ettiği, bu konuda şiir söylemekten çekinmediği ifade edilmiştir. Ayrıca, bazen sevgilisinin vefasızlığından da yakınan âşığın "keçdi" redifli koşmasında bu hususu dile getirdiği belirtilmiştir. Şiirlerinde kendi döneminin öne çıkan şahıslarını da anlatan âşığın onlardan genellikle övgüyle söz ettiği vurgulanır. "Yaraşsın" redifli koşmasını Cafer Cabbarlı'nın doğumunun altmışıncı yılına ithaf etmesinin bunu güçlendirdiği yönünde bir kanaat mevcuttur (Sakaoğlu vd. 2000: 100). 

Kaynakça

Namazov, Qara (2004). Aşıqlar. Bakü: Seda Neşriyatı. 

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (2000). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi, C. 2. İstanbul: Halk Kültürü Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL - ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 24.07.2019
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DEDENOĞLU, Dilaver Deded. 1936 - ö. 1997Doğum YeriGörüntüle
2MEMDUH, Memduh Güngörd. 16.12.1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZİYA, Ziya Hızıroğlud. 1936 - ö. 2018Doğum YeriGörüntüle
4Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Doğum YılıGörüntüle
6İBRETİ, Hıdır Güreld. 1920 - ö. 05.11.1976Doğum YılıGörüntüle
7Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Ölüm YılıGörüntüle
9İBRETİ, Hıdır Güreld. 1920 - ö. 05.11.1976Ölüm YılıGörüntüle
10Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İBRETİ, Hıdır Güreld. 1920 - ö. 05.11.1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Said Ahmetd. 10 Haziran 1920 - ö. 5 Aralık 2007Madde AdıGörüntüle
14Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Madde AdıGörüntüle
15İBRETİ, Hıdır Güreld. 1920 - ö. 05.11.1976Madde AdıGörüntüle