AHMET, Ahmet Rüstemov

?
(d. 1920 / ö. ?)
âşık
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ahmet Rüstemov, 1920 yılında o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği egemenliği altında bulunan ve günümüzde Azerbaycan sınırlarındaki Gürdemir bölgesinin Carrı köyünde dünyaya gelmiştir (Sakaoğlu vd. 2000: 100). Kaynaklarda hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan âşığın medeni durumu, eğitimi ve mesleği hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Ahmet Rüstemov'un âşıklığa yirmi beş yaşındayken başladığı belirtilmiştir. Sosyal ve siyasi konuların yanı sıra tabiatı da şiirlerinde işlediği ifade edilir. Âşık Ahmet mahlasını kullanmıştır. Geraylı ve koşmada oldukça başarılı olmuştur. Şiirlerinde sıklıkla Azerbaycan'ı işleyen âşığın "danışım" redifli geraylısında ve "Azerbaycan'ım" redifli koşmasında bunu görmenin mümkün olduğu söylenir. Ülkesinin zenginliklerini ve insanını anlatan âşığın, devrinin siyasi gündemini de takip ettiği, bu konuda şiir söylemekten çekinmediği ifade edilmiştir. Ayrıca, bazen sevgilisinin vefasızlığından da yakınan âşığın "keçdi" redifli koşmasında bu hususu dile getirdiği belirtilmiştir. Şiirlerinde kendi döneminin öne çıkan şahıslarını da anlatan âşığın onlardan genellikle övgüyle söz ettiği vurgulanır. "Yaraşsın" redifli koşmasını Cafer Cabbarlı'nın doğumunun altmışıncı yılına ithaf etmesinin bunu güçlendirdiği yönünde bir kanaat mevcuttur (Sakaoğlu vd. 2000: 100). Ahmet Rüstemov ile ilgili herhangi bir müstakil çalışmaya rastlanmamıştır.

Kaynakça

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (2000). Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi, C. 2. İstanbul: Halk Kültürü Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 24.07.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CELAL BABAd. 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CEFAÎ, Binali Aydınd. 20.04.1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MİRZE BAYRAMOVd. 1888 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Faruk Toprakd. 14 Şubat 1920 - ö. 20 Ağustos 1979Doğum YılıGörüntüle
5M. Cemal Kırzıoğlud. 6 Nisan 1920 - ö. 9 Nisan 2016Doğum YılıGörüntüle
6Rüştü Onurd. 3 Ağustos 1920 - ö. 2 Aralık 1942Doğum YılıGörüntüle
7Ömer Faruk Toprakd. 14 Şubat 1920 - ö. 20 Ağustos 1979Ölüm YılıGörüntüle
8M. Cemal Kırzıoğlud. 6 Nisan 1920 - ö. 9 Nisan 2016Ölüm YılıGörüntüle
9Rüştü Onurd. 3 Ağustos 1920 - ö. 2 Aralık 1942Ölüm YılıGörüntüle
10Ömer Faruk Toprakd. 14 Şubat 1920 - ö. 20 Ağustos 1979MeslekGörüntüle
11M. Cemal Kırzıoğlud. 6 Nisan 1920 - ö. 9 Nisan 2016MeslekGörüntüle
12Rüştü Onurd. 3 Ağustos 1920 - ö. 2 Aralık 1942MeslekGörüntüle
13Ömer Faruk Toprakd. 14 Şubat 1920 - ö. 20 Ağustos 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14M. Cemal Kırzıoğlud. 6 Nisan 1920 - ö. 9 Nisan 2016Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Rüştü Onurd. 3 Ağustos 1920 - ö. 2 Aralık 1942Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ömer Faruk Toprakd. 14 Şubat 1920 - ö. 20 Ağustos 1979Madde AdıGörüntüle
17M. Cemal Kırzıoğlud. 6 Nisan 1920 - ö. 9 Nisan 2016Madde AdıGörüntüle
18Rüştü Onurd. 3 Ağustos 1920 - ö. 2 Aralık 1942Madde AdıGörüntüle