AHMET, Ahmet Şanlı

?
(d. ? / ö. ?)
âşık
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ahmet Şanlı’nın ne zaman ve nerede doğduğuna dair bilgiye ulaşılamamıştır. Babası Âşık Refikî, annesi Ayşe'dir. Şanlı'nın, babası Refikî'nin yaptığı üç evlilikten 10 kardeşi vardır. Doğuştan görme engellidir. Dinî bilgisinin oldukça güçlü olduğu söylenir ve rivayete göre bu bilginin tamamını sadece bir gecede edinmiştir. Âşık Talip Kılıç, babasının âşığa Kuran öğrenmesi için devamlı baskı yaptığını ve bu baskıdan dolayı babasından korkarak köyün camiine saklanan âşığın orada yatıp hafız olarak uyandığı anlatılır. Bu uyku esnasında rüyada Hz. Ebubekir’in âşığın yanına gelip ona Kuran’ı ezberlettiği belirtilir. Geçimini köylerde Kuran okuyarak ve şiir söyleyerek kazandığı ifade edilir (Gökçe 1998: 10; Kaya 2009: 223). Ahmet Şanlı’nın hayatta olup olmadığı tespit edilememiştir.

Ahmet Şanlı’nın şiire nasıl başladığı bilinmemektedir. Adını mahlas olarak kullanmıştır. Elde fazla şiirinin bulunmadığı belirtilir. İrticalen şiir söyleyebildiği aktarılır. Bir düğünde karşılaştığı Karaleylek köyünden Mustafa’nın yönelttiği muammaları hakkını vererek cevapladığı söylenir (Kaya 2009: 223). Sivas Halk Şairleri adlı eserde verilen “Neler Var” başlıklı şiirini on birli hece ölçüsüyle yazdığı ve dörtlük nazım birimini kullandığı görülür. Ahmet Şanlı ile ilgili herhangi bir müstakil çalışmaya rastlanmamıştır.

Kaynakça

Gökçe, Halim (1998). Mehmet Refikî Hayatı, Edebî Kişiliği, Şiirleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. Cilt I. Sivas: Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 24.07.2019