AHMET CEVDET (BERGAMALI)

(d. 1872 / ö. 1925)
şair, müderris
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Cevdet Ahmet olarak da bilinen Ahmet Cevdet (Bergamalı), 1872'de Bergama’da doğmuştur. İlköğrenimini Bergama’da aldıktan sonra İstanbul’a gelmiş, Ayasofya müderrislerinden Eğinli İbrahim Efendi’den dersler alarak icazet almaya hak kazanmıştır (İnal 1988'den akt.Ergun 1936: 1029). 1908'in Temmuz ayında icazet almıştır. Sultan Abdülhamid tarafından –bir zamandan beri adet üzere– usül gereğince hediye ve madalya verilmiştir. Meşrutiyet'in ilanından sonra Talebe Meclisi üyeliğine tayin olunmuş; Hayri Efendi’nin şeyhliği zamanında geçici bir süre görevden alınmıştır. Yine aynı şahsın şeyhliği zamanında uygulanan medreseler teşkilatında Darülhilafa medreselerinin ikinci sınıf üst kısmında Arap edebiyatı müderrisliğine tayin olunarak “Makamat-ı Hariri” ve Darülfunun’un İlahiyat bölümünde fıkıh hocası olarak görev yapmıştır. Hidaye ve Hukuk bölümünde de vekâleten mecelle dersleri vermiştir (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029). Darülfünun’un İlahiyat bölümünün kaldırılması üzerine kurulan Medreset’ül Mütehassisin’e tefsir hocası olarak atanmıştır. Eğitim öğretimin birleştirilmesi ve medreselerin kaldırılmasının ardından Darülfünun İlahiyat Fakültesi’ne tefsir hocası olmuştur. 1925 yılında Kızıltoprak’ta vefat etmiştir.

İmam Maverdi’nin Edebü’d-Dünya ve’d-Din adlı eserini tercüme ederek dört kısmını yayımlamıştır. Âyât-ı Müteşabihe hakkındaki eserinin bir parçası -bazı yerlerine müdahale edilerek- Mihrap dergisinde yayınlamdıysa da bu müdahaleye razı olmadığından tamamlanamamıştır (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029). Gazellerindeki bazı ifadelerden onun tefsir, fıkıh, kelam gibi ilimler ile uğraştığını tespit edilebilir. Ayrıca şairin mesleği icabı da mesleğine ait kelimeleri de gazellerinde kullanması şaşırtıcı değildir. Gazellerinde telmihlere sıklıkla rastlanmaktadır (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. Cilt 3. İstanbul: Suhulet Basımevi.

İbnülemin Mahmut Kemal İnal (1988). Bütün Eserleri. 4 Cilt. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MEHMET EMİN DEDE
Yayın Tarihi: 26.03.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ürük, Yaşard. 11 Ağustos 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Akınhay, Osmand. 17 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Moralı, Ahmed Rıfatd. 8 Temmuz 1900 - ö. 6 Mayıs 1977Doğum YeriGörüntüle
4Akyürek, Ahmet Remzid. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Doğum YılıGörüntüle
5MEMMEDOV, Gember Hesenoğlud. 1872 - ö. 1952Doğum YılıGörüntüle
6Ömer Lutfi Fikrid. 1872 - ö. 7 Ekim 1934Doğum YılıGörüntüle
7BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Tahir (BURSALI)d. 22 Kasım 1861 - ö. 28 Ekim 1925Ölüm YılıGörüntüle
9AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
10Gündoğdu, Şinasid. 1906 - ö. 1933MeslekGörüntüle
11Abdullah Akayd. 1930 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Münif Paşad. 1828 - ö. 6 Şubat 1910MeslekGörüntüle
13RESUL, Resul Kurbanîd. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SADİ ORUCOVd. 1940 - ö. 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUSTAFA BAL/MUSTAFA, Mustafa Bald. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdullah Cevdetd. 9 Eylül 1869 - ö. 28 Kasım 1932Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Hidayet Reeld. 1895 - ö. 1971Madde AdıGörüntüle
18AHMET TİRALİOĞLUd. 1912 - ö. ?Madde AdıGörüntüle