AHSEN/HÂFIZ, Hâfız İbrâhim Edhem Efendi

(d. 1810/1225 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tam adı Hâfız İbrâhim Edhem Efendi'dir. Şair, hafız ve aynı zamanda iyi bir hattat olan Ahsen'in Bağçe-i Safâ-endûz'a göre ilk mahlası Hâfız iken Şeyhülislam Ârif Hikmet tarafından Ahsen'e çevrilmiştir (Oğraş 2001: 41). İstanbul'da Silivrikapı yakınında bulunan Veled-i Karabaş Mahallesi'nde 1225/1810 tarihinde doğdu. Babası adı geçen mahallenin esnafından Ali Ağa adlı birisidir. Küçük yaşta mektebe başlayıp hâfız oldu. Sonra nesih ve sülüs hatlarında ders alarak iyi bir hattat olarak tanındı. Kâtiplik mesleğine girdi. Sonra tahsilini ilerleterek Anadolu kuzatı sınıfına katılıp kadı oldu. Müderrislikte de Mûsıla rütbesine kadar yükseldi. Vak'anüvîs ve tezkire sahibi Es'ad Efendi ile birlikte İran'a gitti. Orada kısa zamanda Farsçasını da ilerletti. İstanbul'a döndü ve müderrisliğe devam etti. İstanbul'da vefat eden Ahsen'in ölüm tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz'u. Burdur.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ataç, Nurullahd. 9 Ağustos 1898 - ö. 17 Mayıs 1957Doğum YeriGörüntüle
2Sergen, Semihd. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
4SEYİD EBÜ'L KASIM NEBÂTÎ, Hançoban, Hançobanî, Mecnun, Mecnunşahd. 1810 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5TAHİRd. 1810 - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Doğum YılıGörüntüle
7SEYİD EBÜ'L KASIM NEBÂTÎ, Hançoban, Hançobanî, Mecnun, Mecnunşahd. 1810 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8TAHİRd. 1810 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Ölüm YılıGörüntüle
10SEYİD EBÜ'L KASIM NEBÂTÎ, Hançoban, Hançobanî, Mecnun, Mecnunşahd. 1810 - ö. 1873MeslekGörüntüle
11TAHİRd. 1810 - ö. 1853MeslekGörüntüle
12RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?MeslekGörüntüle
13SEYİD EBÜ'L KASIM NEBÂTÎ, Hançoban, Hançobanî, Mecnun, Mecnunşahd. 1810 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAHİRd. 1810 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYİD EBÜ'L KASIM NEBÂTÎ, Hançoban, Hançobanî, Mecnun, Mecnunşahd. 1810 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
17TAHİRd. 1810 - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
18RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Madde AdıGörüntüle