ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Bey

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âkif Bey hakkında kaynaklarda verilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Şiirlerinde de Âkif mahlasını kullandı. Atâ Tarihi’nde şair için kullanılan “Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Bey” şeklindeki künyeye bakılırsa babasının ismi bilinmese de sarayda kapıcılar kethüdası olduğu anlaşılmaktadır. Babası İstanbul'da görevli olduğuna göre şair de burada doğmuş olmalıdır. Âkif Bey, önceleri Enderun’un Seferli koğuşuna mensupken 1831 yılında bu koğuşun lağvedilmesiyle (Pakalın 1983: 3/142) Hazine odasına dâhil oldu ve padişah saray dışındayken onun altınla dolu çantasını taşımakla yükümlü olan (Pakalın 1983: 1/324) çantacılık görevine getirildi. Ölüm tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. İkinci Mahmûd (sal. 1808-1839) devri şairlerindendi. Kaynaklarda eseri olup olmadığından bahsedilmemiş, şairliğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pakalın, Mehmed Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C. 1. 3. İstanbul: MEB Yay.

Tayyar-zâde Ahmed Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. 212-213.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt
Tesellî-bahş olur yâd eyledikçe gönlüme Âkif
Nigâh-ı iltifât-ı yâra şâyân oldugum demler

Beyt
Hulûsum celb eder Âkif dil-i sengîn-i dildârı
Ne denlü saht ise nerm eyler elbet âheni âteş

Beyt
Bu kadar hüsn ile lâyık mıdır ey mâh sana
Gül gibi zîver-i her-bezm olasın vâh sana

Beyt
Hayâl-i zülf-i yâr oldukça gözde girye lâzımdır
Yazıkdır şîşe-i bî-âb içinde öyle sünbüller

Beyt
Gönülde saklamaga aşkı kudretim yokdur
Ne saklayım güzelim sabra tâkatim yokdur
(Tayyarzâde Ahmed Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. 212-213.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RAHÎKÎd. ? - ö. 1546/47Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎD, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1720-21Doğum YeriGörüntüle
3Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RAHÎKÎd. ? - ö. 1546/47Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1720-21Doğum YılıGörüntüle
6Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RAHÎKÎd. ? - ö. 1546/47Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1720-21Ölüm YılıGörüntüle
9Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RAHÎKÎd. ? - ö. 1546/47MeslekGörüntüle
11REŞÎD, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1720-21MeslekGörüntüle
12Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RAHÎKÎd. ? - ö. 1546/47Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1720-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RAHÎKÎd. ? - ö. 1546/47Madde AdıGörüntüle
17REŞÎD, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1720-21Madde AdıGörüntüle
18Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle