ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Bey

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Âkif Bey hakkında kaynaklarda verilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Şiirlerinde de Âkif mahlasını kullandı. Atâ Tarihi’nde şair için kullanılan “Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Bey” şeklindeki künyeye bakılırsa babasının ismi bilinmese de sarayda kapıcılar kethüdası olduğu anlaşılmaktadır. Babası İstanbul'da görevli olduğuna göre şair de burada doğmuş olmalıdır. Âkif Bey, önceleri Enderun’un Seferli koğuşuna mensupken 1831 yılında bu koğuşun lağvedilmesiyle (Pakalın 1983: 3/142) Hazine odasına dâhil oldu ve padişah saray dışındayken onun altınla dolu çantasını taşımakla yükümlü olan (Pakalın 1983: 1/324) çantacılık görevine getirildi. Ölüm tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. İkinci Mahmûd (sal. 1808-1839) devri şairlerindendi. Kaynaklarda eseri olup olmadığından bahsedilmemiş, şairliğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pakalın, Mehmed Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C. 1, 3. İstanbul: MEB Yay.

Tayyarzâde Ahmed Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. 212-213.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Beyt
Tesellî-bahş olur yâd eyledikçe gönlüme Âkif
Nigâh-ı iltifât-ı yâra şâyân oldugum demler

Beyt
Hulûsum celb eder Âkif dil-i sengîn-i dildârı
Ne denlü saht ise nerm eyler elbet âheni âteş

Beyt
Bu kadar hüsn ile lâyık mıdır ey mâh sana
Gül gibi zîver-i her-bezm olasın vâh sana

Beyt
Hayâl-i zülf-i yâr oldukça gözde girye lâzımdır
Yazıkdır şîşe-i bî-âb içinde öyle sünbüller

Beyt
Gönülde saklamaga aşkı kudretim yokdur
Ne saklayım güzelim sabra tâkatim yokdur
Tayyarzâde Ahmed Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. 212-213.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1M. Sunullah Arısoyd. 25 Mart 1925 - ö. 19 Aralık 1989Doğum YeriGörüntüle
2Kozikoğlu, Tülind. 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
4M. Sunullah Arısoyd. 25 Mart 1925 - ö. 19 Aralık 1989Doğum YılıGörüntüle
5Kozikoğlu, Tülind. 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
7M. Sunullah Arısoyd. 25 Mart 1925 - ö. 19 Aralık 1989Ölüm YılıGörüntüle
8Kozikoğlu, Tülind. 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
10M. Sunullah Arısoyd. 25 Mart 1925 - ö. 19 Aralık 1989MeslekGörüntüle
11Kozikoğlu, Tülind. 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851MeslekGörüntüle
13M. Sunullah Arısoyd. 25 Mart 1925 - ö. 19 Aralık 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kozikoğlu, Tülind. 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16M. Sunullah Arısoyd. 25 Mart 1925 - ö. 19 Aralık 1989Madde AdıGörüntüle
17Kozikoğlu, Tülind. 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İZZET EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1851Madde AdıGörüntüle