ÂKİF YÛSUF

(d. ?/? - ö. 1269\'dan sonra/1853\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şumnu’da doğmuştur. Şumnu eşrafından bir ailenin mensubudur. Şumnu’da bazen kâtiplik bazen de kethüdalık yapmıştır. Daha sonra müderrislik makamına erişmiş, bir müddet sonra Bükreş’te ordu kâtipliği görevinde bulunmuştur. Fatîn Tezkiresi’nin bildirdiğine göre, Âkif Yûsuf, tezkirenin derlenmesi sırasında Bükreş’teki bu görevini sürdürmektedir (1271: 273).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi.(43): 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı(hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sami (1311). Kâmusu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Târumâr-ı zülfi yârin şûr şeklin gösterir

Gamze-i âşık-küşi tîmûr şeklin gösterir

Nâzdan bir nesc olan al şâla kaplanmış gibi

Zülf-i cânân ferve-i semmûr şeklin gösterir

Sâha-i hüsnünde seyr etdim alây-ı hattını

Deşt-i tâli'me çıkan tâbûr şeklin gösterir

Âteş-i firkat ile yanmışlara ol âfetin

Sînesi hep merhem-i kâfûr şeklin gösterir

Şîr-i pâk-i Sefvet'i Âkif hele tanzîrde

Zümre-i ehl-i sühan ma'zûr şeklin gösterir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 273.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YETÎMÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1752-53Doğum YeriGörüntüle
2ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Doğum YeriGörüntüle
3Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Doğum YeriGörüntüle
4YETÎMÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1752-53Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Doğum YılıGörüntüle
6Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Doğum YılıGörüntüle
7YETÎMÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1752-53Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Ölüm YılıGörüntüle
9Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Ölüm YılıGörüntüle
10YETÎMÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1752-53MeslekGörüntüle
11ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752MeslekGörüntüle
12Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002MeslekGörüntüle
13YETÎMÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1752-53Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YETÎMÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1752-53Madde AdıGörüntüle
17ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Madde AdıGörüntüle
18Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Madde AdıGörüntüle