ÂLEMÎ, Mehmed Efendi, Arapzâde

(d. ?/? - ö. 1717/1130)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirneli mutasavvıf şairin doğum yılına dair bilgiye kaynaklarda ulaşılamamıştır. Adı Âlemî Mehmed Efendi olup Arapzâde diye tanındı. Nakşibendi tarikatına bağlıydı. Üsküdarlı Şeyh Muhammed Ensarî’nin halifesi, şair Neccarzade Şeyh Rıza Efendinin mürşidiydi. “Rehber-i Tarikat” terkibi ölümüne tarihtir. Şiirlerinden başka Mecmau’d-Dürer ve’l-Gurar fi Ehâdisi Seyyidi’l-Beşer adlı bir hadis kitabı vardır. 

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 

Cunbur, Müjgan (2002). "Âlemî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. s. 308-309.

Yavuz, A. Fikri-İsmail Özen (hzl.) (yty). Bursalı Mehmet Tahir. Osmanlı Müellifleri. 1. Cilt. İstanbul: Meral Yayınevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. YELİZ ÖZAY
Yayın Tarihi: 27.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Beyitlerinden:

Riyâ ve sem’ayı terket kalender meşrep ol Alemî

Cihanın buud ve nabudu hakikat iptilâdır hep

Yavuz, A. Fikri-İsmail Özen (hzl.) (yty). Bursalı Mehmet Tahir. Osmanlı Müellifleri. 1. Cilt. İstanbul: Meral Yayınevi.41.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Erol, Safiyed. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Doğum YeriGörüntüle
2SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YeriGörüntüle
3Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Erol, Safiyed. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Doğum YılıGörüntüle
5SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YılıGörüntüle
6Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Erol, Safiyed. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Ölüm YılıGörüntüle
8SERVET BEYd. ? - ö. l890Ölüm YılıGörüntüle
9Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Erol, Safiyed. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SERVET BEYd. ? - ö. l890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Erol, Safiyed. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Madde AdıGörüntüle
14SERVET BEYd. ? - ö. l890Madde AdıGörüntüle
15Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle