ÂLEMÎ/İLMÎ, Mehmed Efendi, Arap-zâde

(d. ?/? - ö. 1130/1717)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Âlemî Mehmed Efendi olup Arapzâde diye tanındı. Edirneli mutasavvıf şairin doğum yılına dair bilgiye kaynaklarda ulaşılamamıştır.  Nakşibendi tarikatına bağlıydı. Üsküdarlı Şeyh Muhammed Ensarî’nin halifesi, şair Neccarzade Şeyh Rıza Efendinin mürşidiydi. “Rehber-i Tarikat” terkibi ölümüne tarihtir. Şiirlerinden başka Mecmau’d-Dürer ve’l-Gurar fi Ehâdisi Seyyidi’l-Beşer adlı bir hadis kitabı vardır. 

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 

Cunbur, Müjgân (2002). "Âlemî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 308-309.

Yavuz, A. Fikri, İsmail Özen (hzl.) (yty). Bursalı Mehmet Tahir. Osmanlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yayınevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. YELİZ ÖZAY
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 24.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Beyitlerinden:

Riyâ ve sem’ayı terket kalender meşrep ol Alemî

Cihanın buud ve nabudu hakikat iptilâdır hep

Yavuz, A. Fikri-İsmail Özen (hzl.) (yty). Bursalı Mehmet Tahir. Osmanlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yayınevi. 41.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHRÎ, Edirnelid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
3Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Doğum YeriGörüntüle
4BAHRÎ, Edirnelid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
6Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Doğum YılıGörüntüle
7BAHRÎ, Edirnelid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
9Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Ölüm YılıGörüntüle
10BAHRÎ, Edirnelid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BAHRÎ, Edirnelid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
15Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Madde AdıGörüntüle