ALİ AŞKÎ BEY

(d. ?/1840 - ö. ?/1882)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali Aşkî Bey'in doğum ve ölüm yılları tam olarak bilinmemektedir. İslâm Ansiklopedisi'nde Türk dinî eserler bestekârı ve şairi olarak geçer. Ali Aşkî Bey, İstanbul'da doğdu ve yaşadı. Beylikçi Hacı Sâlih Ağa'nın oğlu olduğu için Beylikçizâde lakabı ile tanındı. Ba­basından kalan mal varlığı sayesinde rahat bir hayat yaşadı. Edebiyat ve musiki çevrelerinde bulunarak kendisini yetiş­tirdi. Musikideki hocası, bestekâr Zekâi Dede'dir. Kırk yaşlarında, tahminen 1878-1882 yılları arasında Lüleburgaz'da vefat etti. Ali Aşkî Bey, Türkçe ve Arapça manzumeleri ile edebiyatta da kabiliyetini göstermiş, ancak şiirlerinin toplandığı bir divana bugüne kadar rastlanmamış­tır (Özcan 1989: 381-382).

Mevleviyye tarikatı müntesibi olup asıl şöhretini dinî besteleri ile yapmıştır. Nikriz âyini ölümü ile ya­rıda kalmıştır (1933: 109). Tanrıkorur'un, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi adlı eserinde Hüseynî-Aşiran Mevlevi âyininin kaybolduğu belirtilmektedir (2005: 127). 

Kaynakça

Özcan, Nuri (1989). "Ali Aşkî Bey".  İslâm Ansiklopedisi. C. 2.  İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 381-382.

Tanrıkorur, Cinuçen (2005). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. İstanbul: Dergâh Yay.

Türk Mûsikîsi Klasiklerinden İlâhîler (1933). C. II. İstanbul : İstan­bul Konservatuarı Neşriyatı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: NEJLA KAYALI ORTA
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cengiz Kılçerd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VÂCİDd. 1825 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
3F. Hande Topbaşd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂKİS, Sâbir Ahun Binni Abdukâdird. 1840 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6KAHRÎd. 1840 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8HURŞÎD PAŞAd. 1813 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10PESENDÎ ALİ DEDE, Kütahyalıd. 1813 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂMİDÎ, Karslıd. 1779 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Deded. ? - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BAHRÎ, Edirnelid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14SEFİL SADIK, Sadık Kıyakd. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Madde AdıGörüntüle