ALİ AŞKÎ BEY

(d. 1840/? - ö. 1882/?)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ali Aşkî Bey'in doğum ve ölüm yılları tam olarak bilinmemektedir. İslâm Ansiklopedisi'nde Türk dinî eserler bestekârı ve şairi olarak geçer. Ali Aşkî Bey, İstanbul'da doğdu ve yaşadı. Beylikçi Hacı Sâlih Ağa'nın oğlu olduğu için Beylikçizâde lakabı ile tanındı. Ba­basından kalan mal varlığı sayesinde rahat bir hayat yaşadı. Edebiyat ve musiki çevrelerinde bulunarak kendisini yetiş­tirdi. Musikideki hocası, bestekâr Zekâi Dede'dir. Kırk yaşlarında, tahminen 1878-1882 yılları arasında Lüleburgaz'da vefat etti. Ali Aşkî Bey, Türkçe ve Arapça manzumeleri ile edebiyatta da kabiliyetini göstermiş, ancak şiirlerinin toplandığı bir divana bugüne kadar rastlanmamış­tır (Özcan 1989: 381-382).

Mevleviyye tarikatı müntesibi olup asıl şöhretini dinî besteleri ile yapmıştır. Nikriz âyini ölümü ile ya­rıda kalmıştır (1933:109). Tanrıkorur'un, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi adlı eserinde hüseynî-aşiran mevlevi âyininin kaybolduğu belirtilmektedir (2005:127). 

Kaynakça

Özcan, Nuri (1989). "Ali Aşkî Bey", İslâm Ansiklopedisi. C.2, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. s. 381-382.

Tanrıkorur, Cinuçen (2005). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. İstanbul: Dergâh Yay.

Türk Mûsikîsi Klasiklerinden İlâhîler (1933). C.II. İstanbul : İstan­bul Konservatuarı Neşriyatı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: NEJLA KAYALI ORTA
Yayın Tarihi: 27.02.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİL HOCAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
3TÂBİ\\\'Î, FEYZÎ, Alî Tâbi\\\'î Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KAHRÎd. 1840 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5KUL HALİLd. 1840-1850? - ö. 1905-1915?Doğum YılıGörüntüle
6HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7RİNDÎ/KÂMİLÎ/KAMİL, İsmail Kamild. ? - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, Kilislid. 1819 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9MAHVÎ, Ali Mahvî Efendid. ? - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FENNÎ, Tesalya Yenişehirlid. ? - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUSLİHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÂFIZ HIZIR İLYÂS, Enderunlud. 1801 - ö. 1864Madde AdıGörüntüle
15KALENDER DİVANE DEDE, Hasand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle