ALİ, Bursalı

(d. ?/? - ö. 1219/1804)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Ali hakkında Sadettin Nüzhet Ergun, 19. yüzyıl başlarında yaşayan âşıklardan olduğunu söyler. "Cezzar Ahmet Paşaya Övgü" isimli şiiriyle bilinen Ali'nin H. 219/ M. 1804'te vefat ettiği belirtilmektedir (Ergun yty: 408). Ali'nin Osmanlı Devleti vezirlerinden olan Cezzar Ahmet Paşa (1708?-1804)'ya yazdığı şiirden Cezzar Ahmed Paşa komutasında savaşan askerlerden biri olduğu düşünülebilir. Âşığın elde bu şiirden başka bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri 1. yyy. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Cezzar Ahmet Paşa’ya Övgü

Evvel salı günü meşveret oldu

Çarşamba günü döğüş kuruldu

Aslan gibi taburlara sarıldı

Vurun keleşlerim, der, Ahmed Paşa

“Şevketlü Hünkârım edesin nazar”

“Dünya düşman olsa eylemem hazer”

“Yedi haccım vardır, mahlâsım Cezzar”

Vezirler içinde zor Ahmed Paşa

Yetmiş bin dalkılıç eylemiş hazır

Açılmış cennetler, bize muntazır

İmdada yetişir Hazret-i Hızır

Vurun koçaklarım, der, Ahmed Paşa

Altmış beş gün gece gündüz savaştı

Gidi kâfir din-i İslâma karıştı

Melekler çığrışıp imdat erişti

Döğün hem döğüşün, der, Ahmed Paşa

Topun sadasından doldu felekler

Havfa düşüp bahre kaçtı semekler

Elvan elvan yaptırdığım çelenkler

Size müstehaktır, der, Ahmed Paşa

“Vezir içinde bulamadım vezir”

“Mâruftur bu kâfir, hem olur rezil”

“Malımı, canımı etmiştim bezil”

Dinimin uğruna, der, Ahmed Paşa

Cennetler kapısı bu gün açıldı

Şehitlere türlü hulle biçildi

Önünce Yeniçeriler seçildi

Bu gayret günüdür, der, Ahmed Paşa

Kılıncın darbından kan ağlar Firenk

Ömründe görmemiş böyle bir âhenk

Cezzar, der, söylensin ettiğimiz cenk

Bilmeyenler duysun, der, Ahmed Paşa

Cümle din adûsu olunca deli

Şüphemiz kalmadı velîsin velî

Cezzar’ı medheder Bursalı Ali

Vezirler içinde koç, Ahmed Paşa

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 201-202.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Doğum YeriGörüntüle
2Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Doğum YeriGörüntüle
3EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
4EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Doğum YılıGörüntüle
5Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Doğum YılıGörüntüle
6EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Ölüm YılıGörüntüle
8Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Ölüm YılıGörüntüle
9EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle
14Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Madde AdıGörüntüle
15EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle