ALÎ, Canbazzâde Ali Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Edirne valilerinden Canbazzâde Osman Efendi’nin oğlu olduğundan Canbazzâde Ali Efendi olarak tanındı. Edirne kadısı Durmuşzâde Ahmed Efendi (ö. 1129/1717)’den talik hattını meşk etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra Edirne’de müderrislik görevinde bulundu. Edirne kadılığı yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Salim Efendi (İnce 2005: 517)’ye göre “hatt u imlâsı ve şi‘r ü inşâsı bî-nazîr ma‘rifetli bir şâ‘ir-i pâkîze-ta‘bîrdir.” Müstakimzâde (1328: 688)'ye göre ise ismini aynı zamanda mahlas olarak kullanmış olup marifetli bir şair, hattat ve ediptir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 174.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 517-518.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 94.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 704.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 688.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gûş tutmaz figân-ı bülbülüne

Çatladım goncanın tegâfülüne

Kâkül-i müşk-bûyunu âdem

Degişir mi behişt sünbülüne

Çeşminin kasdı cânadır ey dil

Bakma sen gamzenin tecâhülüne

Bezm-i Cem’den hikâye nakl eyler

Gûş-ı cân tut sürâhi kulkulüne

Ülfet etmek hezâr âşık ile

Resm-i dîrînedir Sakız gülüne

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 517-518.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECÎB, Necîb, Damadzâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Doğum YeriGörüntüle
2RAHMİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Doğum YeriGörüntüle
4NECÎB, Necîb, Damadzâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Doğum YılıGörüntüle
5RAHMİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Doğum YılıGörüntüle
7NECÎB, Necîb, Damadzâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Ölüm YılıGörüntüle
8RAHMİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Ölüm YılıGörüntüle
10NECÎB, Necîb, Damadzâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703MeslekGörüntüle
11RAHMİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65MeslekGörüntüle
13NECÎB, Necîb, Damadzâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHMİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NECÎB, Necîb, Damadzâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Madde AdıGörüntüle
17RAHMİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Madde AdıGörüntüle