ALİ NEBİ

(d. ?/1725 - ö. ?/1810)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali Nebi'nin hayatı hakkında pek bilgi yoktur. 1725 yılında Sivas’ın ilçesi Zara’nın Akören köyünde doğmuş, 1810 yılında aynı köyde vefat etmiştir (Mahiroğulları 1999: 199). Karanebioğullarından meşhur âşık Karaoğlan’ın oğludur.

Mahlas olarak şiirlerinde adını kullanmıştır. Şiirlerinin konusunu tabiat, tasavvuf ve gelenekler teşkil eder. Şiirleri teknik yönden güçlüdür (Kaya 2009: 294-296). Yüzün üzerinde şiirinin olduğu bir defterden söz edilmektedir ancak bu defter kayıptır.

 

 

Kaynakça

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 1. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 

Mahiroğulları, Adnan (1999). Dünden Bugüne Zara. Sivas: yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. DOĞAN KAYA
Yayın Tarihi: 20.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şeyh Merzuban

Tayyib-i azimi mekân eyledin

Gönlümün sultanı Merzuban Veli

Kuzuyu hak için kurban eyledin

Gönlümün sultanı Merzuban Veli

Göster cemalini bir dem göreyim

Pir Adem Veli’ye yüzler süreyim

Himmet eyle muradıma ereyim

Gönlümün sultanı Merzuban Veli

Çoban Veli derler pirin yoldaşı

Hasan Baba Seyyid Cuva sırdaşı

Sefile yoksula yedirir aşı

Gönlümün sultanı Merzuban Veli

Koçgiri önünde bir ulu yazı

Yazıda ötüşür turnası kazı

Erenler seherde eyler niyazı

Gönlümün sultanı Merzuban Veli

Pirin dergâhında al yeşil çiçek

Himmet eyle Melek Baba Pir Göcek

Erenler zülali doldurun içek

Gönlümün sultanı Merzuban Veli

Ali Nebi’m söyler candan gönülden

Mevlâ’m ayırmasın bülbülü gülden

Severim pirim derun-ı dilden

Gönlümün sultanı Merzuban Veli

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 1. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 294.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇOBAN SÜLEYMAN/FAHRİ, Süleyman Kayad. 1891 - ö. 1949Doğum YeriGörüntüle
2NOVRUZ KARATEHLELİd. 1921 - ö. 1961Doğum YeriGörüntüle
3RÜSTEM, Rüstem Bostancıd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂ'İF, Râ'if İsmail Paşad. 1725-26 - ö. 1784-85Doğum YılıGörüntüle
5FÂZIL, Enderunlu Fâzıl (Hüseyin) Beyd. 1756-57 - ö. 30 Aralık 1810Ölüm YılıGörüntüle
6İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendid. ? - ö. 13 Eylül 1810Ölüm YılıGörüntüle
7KÂTİB, Molla İlyasd. ? - ö. 1810-11Ölüm YılıGörüntüle
8CEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ALİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10CİNGÖZOĞLU SEYİD OSMANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEZİR UMMANÎ, Vezir Köroğlud. 1915 - ö. 1995Madde AdıGörüntüle
12ŞİRRETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
13AKKUŞ, Recep Akkuşd. 03.02.1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle