ALİ SALAHATTİN

?
(d. 1878 / ö. ?)
şair
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ali Salahattin 1878’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Maarrif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyeti azalığından mütekaid Hasan Hüsnü Bey’dir. Büyük babası boyacılar kethüdası Çankırılı Hacı Ali Efendi’dir. Ali Salâhattin, ilk eğitimini Kemeraltı İskender Mustafa Paşa iptidaîsinde ve Kadırga Rüşdiyesi’nde bitirmiştir. Sonra İstanbul idadisinden mezun olmuştur. İki yıl kadar hukuk okumaya devam etmiştir. Bu arada maarif encümeni teftiş ve muayenesine mülâzım olarak devam etmiştir. 1898’de kâtip olarak göreve başlamıştır (Ergun yty: 462). Ali Salahattin'in vefat tarihi tespit edilememiştir.

Ali Salahattin’in güzel yazı yazmasında babasının büyük tesiri olmuştur. Ayrıca Meclis-i Maarrif azasından Esad Efendi'den Arapça öğrenmiştir. Yemen âlimlerinden Şeyh Mehmed San’avî, Musikisinaş ve şair Musullu Hafız Osman gibi şahsiyetlerden ve bilhassa meşhur Hacı Zihni Efendi’den epey istifade ettiği belirtilir. Esat Efendi’den Farsça da öğrenmiş ve Hafız divanını ondan okumuştur. Ali Salahattin, çocuk denilecek bir yaştan itibaren şiirler yazmaya başlamıştır. On dokuz yaşındayken Hersekli Arif Hikmet’in bir gazelini tahmis etmiş ve bu şairin takdirini kazanmıştır. Onun ilk şiirleri Halil Edip’in mecmuasında yayımlanmıştır. 1908 inkılâbından sonra Refet Avni’nin neşrettiği haftalık Meram’da da şiirlerini yayımlatmıştır. Ali Salahattin’in matbu iki kitabı vardır. Bunlar Mahasini Ahlâk adlı mensur bir eser ile Aşkın Sesi adlı bir şiir mecmuasıdır. Eserlerinde tasavvufî, felsefî, içtimaî, ahlâkî konulara yer veren Ali Salahattin’in Arap edebiyatı tesirinde bazı manzumeler de kaleme aldığı bilinmektedir (Ergun yty: 463).

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C.2. yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADİRHAN ÖZDEMİR
Yayın Tarihi: 03.09.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Mahasini Ahlâk- / --Roman
Aşkın Sesi- / --Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YA‘KÛB, Şeyh Ya‘kûb Efendid. ? - ö. 1642-1643Doğum YeriGörüntüle
2Yengin, Muhiddin Raifd. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Doğum YeriGörüntüle
3AHMED REFİK ALTINAYd. 1880 - ö. 10.10.1937Doğum YeriGörüntüle
4Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Doğum YılıGörüntüle
5M. Ayaz İshaki İdillid. 23 Şubat 1878 - ö. 22 Temmuz 1954Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Doğum YılıGörüntüle
7Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Ölüm YılıGörüntüle
8M. Ayaz İshaki İdillid. 23 Şubat 1878 - ö. 22 Temmuz 1954Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Ölüm YılıGörüntüle
10Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954MeslekGörüntüle
11M. Ayaz İshaki İdillid. 23 Şubat 1878 - ö. 22 Temmuz 1954MeslekGörüntüle
12Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931MeslekGörüntüle
13Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14M. Ayaz İshaki İdillid. 23 Şubat 1878 - ö. 22 Temmuz 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Madde AdıGörüntüle
17M. Ayaz İshaki İdillid. 23 Şubat 1878 - ö. 22 Temmuz 1954Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Madde AdıGörüntüle