ALİ SALAHATTİN

(d. 1878 / ö. ?)
Kâtip
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali Salahattin 1878’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Maarrif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyeti azalığından mütekaid Hasan Hüsnü Bey’dir. Büyük babası boyacılar kethüdası Çankırılı Hacı Ali Efendi’dir. Ali Salâhattin, ilk eğitimini Kemeraltı İskender Mustafa Paşa iptidaîsinde ve Kadırga Rüşdiyesi’nde bitirmiştir. Sonra İstanbul idadisinden mezun olmuştur. İki yıl kadar hukuk okumaya devam etmiştir. Bu arada maarif encümeni teftiş ve muayenesine mülâzım olarak devam etmiştir. 1898’de kâtip olarak göreve başlamıştır (Ergun yty: 462). Ali Salahattin'in vefat tarihi tespit edilememiştir.

Ali Salahattin’in güzel yazı yazmasında babasının büyük tesiri olmuştur. Ayrıca Meclis-i Maarrif azasından Esad Efendi'den Arapça öğrenmiştir. Yemen âlimlerinden Şeyh Mehmed San’avî, Musikisinaş ve şair Musullu Hafız Osman gibi şahsiyetlerden ve bilhassa meşhur Hacı Zihni Efendi’den epey istifade ettiği belirtilir. Esat Efendi’den Farsça da öğrenmiş ve Hafız divanını ondan okumuştur. Ali Salahattin, çocuk denilecek bir yaştan itibaren şiirler yazmaya başlamıştır. On dokuz yaşındayken Hersekli Arif Hikmet’in bir gazelini tahmis etmiş ve bu şairin takdirini kazanmıştır. Onun ilk şiirleri Halil Edip’in mecmuasında yayımlanmıştır. 1908 inkılâbından sonra Refet Avni’nin neşrettiği haftalık Meram’da da şiirlerini yayımlatmıştır. Ali Salahattin’in matbu iki kitabı vardır. Bunlar Mahasini Ahlâk adlı mensur bir eser ile Aşkın Sesi adlı bir şiir mecmuasıdır. Eserlerinde tasavvufî, felsefî, içtimaî, ahlâkî konulara yer veren Ali Salahattin’in Arap edebiyatı tesirinde bazı manzumeler de kaleme aldığı bilinmektedir (Ergun yty: 463).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADİRHAN ÖZDEMİR
Yayın Tarihi: 03.09.2019
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Mahasini Ahlâk- / --Roman
Aşkın Sesi- / --Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ENÎS, Kelemser-zâde Mehmed Enîs Efendid. ? - ö. 1694-95Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Ördek-zâde Osmân Hamdî Efendid. ? - ö. 1719-20Doğum YeriGörüntüle
3(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935Doğum YeriGörüntüle
4Kemalettin Şükrü Orbayd. 1878 - ö. 27 Nisan 1940Doğum YılıGörüntüle
5DEDEKİŞİ HÜSEYN OĞLU ELİYEVd. 1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GÜLBAHAR ATAKANd. 1878 - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
7Kemalettin Şükrü Orbayd. 1878 - ö. 27 Nisan 1940Ölüm YılıGörüntüle
8DEDEKİŞİ HÜSEYN OĞLU ELİYEVd. 1878 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GÜLBAHAR ATAKANd. 1878 - ö. 1945Ölüm YılıGörüntüle
10Kemalettin Şükrü Orbayd. 1878 - ö. 27 Nisan 1940MeslekGörüntüle
11DEDEKİŞİ HÜSEYN OĞLU ELİYEVd. 1878 - ö. ?MeslekGörüntüle
12GÜLBAHAR ATAKANd. 1878 - ö. 1945MeslekGörüntüle
13Kemalettin Şükrü Orbayd. 1878 - ö. 27 Nisan 1940Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DEDEKİŞİ HÜSEYN OĞLU ELİYEVd. 1878 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÜLBAHAR ATAKANd. 1878 - ö. 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kemalettin Şükrü Orbayd. 1878 - ö. 27 Nisan 1940Madde AdıGörüntüle
17DEDEKİŞİ HÜSEYN OĞLU ELİYEVd. 1878 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GÜLBAHAR ATAKANd. 1878 - ö. 1945Madde AdıGörüntüle