ALİ SALAHATTİN

(d. 1878 / ö. ?)
şair
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ali Salahattin 1878’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Maarrif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyeti azalığından mütekaid Hasan Hüsnü Bey’dir. Büyük babası boyacılar kethüdası Çankırılı Hacı Ali Efendi’dir. Ali Salâhattin, ilk eğitimini Kemeraltı İskender Mustafa Paşa iptidaîsinde ve Kadırga Rüşdiyesi’nde bitirmiştir. Sonra İstanbul idadisinden mezun olmuştur. İki yıl kadar hukuk okumaya devam etmiştir. Bu arada maarif encümeni teftiş ve muayenesine mülâzım olarak devam etmiştir. 1898’de kâtip olarak göreve başlamıştır (Ergun yty: 462). Ali Salahattin'in vefat tarihi tespit edilememiştir.

Ali Salahattin’in güzel yazı yazmasında babasının büyük tesiri olmuştur. Ayrıca Meclis-i Maarrif azasından Esad Efendi'den Arapça öğrenmiştir. Yemen âlimlerinden Şeyh Mehmed San’avî, Musikisinaş ve şair Musullu Hafız Osman gibi şahsiyetlerden ve bilhassa meşhur Hacı Zihni Efendi’den epey istifade ettiği belirtilir. Esat Efendi’den Farsça da öğrenmiş ve Hafız divanını ondan okumuştur. Ali Salahattin, çocuk denilecek bir yaştan itibaren şiirler yazmaya başlamıştır. On dokuz yaşındayken Hersekli Arif Hikmet’in bir gazelini tahmis etmiş ve bu şairin takdirini kazanmıştır. Onun ilk şiirleri Halil Edip’in mecmuasında yayımlanmıştır. 1908 inkılâbından sonra Refet Avni’nin neşrettiği haftalık Meram’da da şiirlerini yayımlatmıştır. Ali Salahattin’in matbu iki kitabı vardır. Bunlar Mahasini Ahlâk adlı mensur bir eser ile Aşkın Sesi adlı bir şiir mecmuasıdır. Eserlerinde tasavvufî, felsefî, içtimaî, ahlâkî konulara yer veren Ali Salahattin’in Arap edebiyatı tesirinde bazı manzumeler de kaleme aldığı bilinmektedir (Ergun yty: 463).

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C.2. yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADİRHAN ÖZDEMİR
Yayın Tarihi: 03.09.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Mahasini Ahlâk- / --Roman
Aşkın Sesi- / --Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Oğuz, Burhand. 1 Mart 1919 - ö. 17 Şubat 2008Doğum YeriGörüntüle
2HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
3Çamuroğlu, Rehad. 20 Ağustos 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Rıfat (IŞIL)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954Doğum YılıGörüntüle
6NİDÂÎ, Alid. 1878 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Rıfat (IŞIL)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954Ölüm YılıGörüntüle
9NİDÂÎ, Alid. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931MeslekGörüntüle
11Hüseyin Rıfat (IŞIL)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954MeslekGörüntüle
12NİDÂÎ, Alid. 1878 - ö. 1916MeslekGörüntüle
13Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hüseyin Rıfat (IŞIL)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİDÂÎ, Alid. 1878 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Madde AdıGörüntüle
17Hüseyin Rıfat (IŞIL)d. 1878 - ö. 24 Şubat 1954Madde AdıGörüntüle
18NİDÂÎ, Alid. 1878 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle