ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserili

(d. ?/? - ö. 1316/1898)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri'de doğdu. Aslında Ermeni'dir. Öğrenim gördüğü sırada okuduğu eserlerden etkilenerek Müslüman olmuştur. İlk tahsilini memleketi olan Kayseri'de yapmış, sonra İstanbul'da ve Avrupa'da tamamlamıştır. İstanbul'a dönünce Mekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i Hukûk'ta hukûk-ı düvel ve ticaret öğretmenlikleri yaptı. Aynı zamanda Mahkeme-i Temyîz'de üye olarak görev yapmaktaydı. 1316/1898 yılında İstanbul'da vefat etti ve Rumeli Hisarı Kabristanı'na defnedildi. Osmanlı Müellifleri'ne göre (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 333) eserleri şunlardır:

1. Hukûk-ı Ticâret: İstanbul'da 1314/1896 senesinde 491 sayfa ve taşbaskı olarak İstanbul'da basılmıştır.

2. Kânûn-nâme-i Ticâret: Beş baskısı yapılmıştır. İlk baskısı 1265/1849 senesinde 75 sayfa olarak; son baskısı da Kânûn-nâme-i Ticâret, Kânûn-nâme-i Hümâyûn-ı Ticâret-i Bahriyye, Kânûn-nâme-i Ticâret Zeyli adlı üç eserin birleştirilmesi şekliyle 324 sayfa hâlinde tarihsiz olarak İstanbul'da yapılmıştır.

3. Mufassal Hukûk-ı Düvel: İki cilt hâlindedir. Birinci cilt 624 sayfa halinde 1324/1906 senesinde; ikinci cilt ise 562 sayfa hâlinde 1325/1907 senesinde İstanbul'da basılmıştır.

4. Nazariyyât-ı Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâ'iyye: 1308/1890 yılında taşbaskı ve 542 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

5. Usûl-i Cezâ'iyye: İstanbul'da 1310/1892 yılında 320 sayfa hâlinde basılmıştır.

6. Usûl-i Cezâ'iyye Nazariyyâtı: 1331/1913 yılında 461 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Ali Şehbâz, Osmanlı Müellifleri'ne göre ilm-i hukukun muhtelif şubelerinde ihtisas kazanmış önemli bir devlet adamıdır. En önemli eseri şer'î hükümler ile Avrupa hükümlerini mukayese ederek Fransızca ve Türkçe telif ettiği devletler hukukuna ait değerli eserdir (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 333).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÂSİHd. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
4DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÂSİHd. ? - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
7DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RÂSİHd. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
10DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÂSİHd. ? - ö. 1877MeslekGörüntüle
13DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂSİHd. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÂSİHd. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle