ANKÂ, Emîr Süleyman

(d. ?/? - ö. 1810/1225)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Süleyman’dır (Çiftçi yty: 319). Emîr Süleyman olarak tanındı. Fatîn'e göre (Çifçi:319) Şam'da, Mehmet Nail'e göre ise (Kurnaz ve Tatcı 2001: 709), Şiraz'da doğdu. Daha sonra İstanbul'a geldi ve 1225/1810 yılında vefat etti. Kabri İstanbul’dadır.

Kaynaklarda Ankâ'nın bir eserinden bahsedilmemektedir.  Fatîn Tezkiresi’ndeki (Çifçi: 319) iki beyitten, "Gice yârân ile geh hançerin andık geh ebrûsun" mısraıyla başlayan beytin Fâizî Tezkiresi’nde (Kayabaşı 1996: 575); "İtdi bizi tîr-i gam-ı hicrâna nişâne" mısraıyla başlayan beytin ise Beyânî Tezkiresi’nde (Sungurhan 2008: 133) 1023-25/1614-16 yıllarında ölen Ankâ'ya ait gösterilmesi (Güzel 2014: 1), bu beyitlerin bu Ankâ'ya ait olmadığını göstermektedir. Ankâ'nın, Fatîn Tezkiresi'ndeki -ona ait olmadığı anlaşılan- bu iki beyitten başka şiir örneği tespit edilememiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.)(1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 27.06.2013].

Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945).Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Bozkurt Matbaası.

Güzel, Bilal (2014), "Ankâ". http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1360. [erişim tarihi: 14.01.2014]

Kayabaşı, Bekir(1996). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar BiyografileriAnkara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 05.01.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. BİLAL GÜZEL
Yayın Tarihi: 16.01.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Süheylî, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1562 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Müştak Erenusd. 13 Eylül 1915 - ö. 4 Kasım 2002Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Süheylî, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1562 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Müştak Erenusd. 13 Eylül 1915 - ö. 4 Kasım 2002Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Süheylî, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1562 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Müştak Erenusd. 13 Eylül 1915 - ö. 4 Kasım 2002Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Süheylî, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1562 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Müştak Erenusd. 13 Eylül 1915 - ö. 4 Kasım 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÂMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Süheylî, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1562 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Müştak Erenusd. 13 Eylül 1915 - ö. 4 Kasım 2002Madde AdıGörüntüle
15ŞÂMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle