Arabzâde, Mehmed Müttakî Efendi

(d. ?/? - ö. 1584/992)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi Mehmed olan Müttakî, Kudüslüdür. Kudsî mahlasını kullanan Arabzade Efendi’nin oğlu, Bostan Efendi’nin torunudur. Kendisine ecdadından miras kalan ilim ve irfanın tahsilinde çok çalışıp çabalamış bir genç idi. Fizikî güzelliği ile meşhurdu. Hastalıklarından kurtulmak için Çin otlarından içmeye başlamış fakat veba hastalığından 992/1584 yılında vefat etmiştir. “Müttakî kıldı bugün azm-i bekâ” mısraı onun vefatı için Cinânî tarafından söylenmiştir. Kınalızade Hasan Çelebi, Müttakî’nin şiirlerini onun bazı fizikî özelliklerinden yola çıkarak anlatır: Kaşları ve gönül çekici çehresi gibi zarif hayalleri, inci gibi muntazam dizilmiş dişleri gibi düzenli kelimeleri ve cihanı fetheden yüzü gibi meşhur beyitleri vardır (Sungurhan 2009: 243).

Kaynakça

Akbayar Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1306-16/1889-93).Kâmûsü'l-AlamC. I-VI.İstanbul.

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0[erişim tarihi 06.03.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 06.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Ahvâlümi ‘arz itmege hîç düşmedi fırsat

Bir lahza yanumdan benüm ayrılmadı firkat

‘Akl u dil ü sabr oldı revan bezm-i gam içre

Ey cân melâmetzede kaldı sana sohbet

Derdünle ya öldür ya visâlünle kıl ihyâ

Ey rûh-ı revân ikisi de cânuma minnet

Teşbîh ider oldı şu’arâ mûya miyânın

Ey Müttakî şimdi katı inceldi nezâket (Sungurhan 2009: 244)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYŞEd. 1868/1869 - ö. 30.06.1932Doğum YeriGörüntüle
2Devrim, İzzet Melihd. 6 Haziran 1887 - ö. 15 Haziran 1966Doğum YeriGörüntüle
3AHMED, Şeyh Gazzî Ahmed Efendid. 1644-45 - ö. 27 Ocak 1738Doğum YeriGörüntüle
4GARÂMÎd. 1500 - ö. 1584/1586 ?Ölüm YılıGörüntüle
5MAKÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1584Ölüm YılıGörüntüle
6FİKRÎ, Derviş Fikrîd. ? - ö. 1584Ölüm YılıGörüntüle
7ŞÜKRÎ, Molla Şükrîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8RIZÂÎ,Hasan Rızâî-i Aksarayîd. 1599 - ö. ?MeslekGörüntüle
9MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
10ŞEYH KAYGUSUZ ALÎ Efendi, Alâü’d-dîn Efendid. ? - ö. 1601Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BEDRÎ, Bedreddin Mahmud Efendid. ? - ö. 1581Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MİLLÎ/MÜLLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED, Mehmed Paşad. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle
14RÂGIP, Alid. ? - ö. 1714-15/1717-18Madde AdıGörüntüle
15DÂVUD PAŞA, Bağdatlıd. ? - ö. 1851Madde AdıGörüntüle