Ârif, Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1688/1100)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ârif Ali Efendi, Eskişehirlidir. Şeyhülislam Ankaravî Mehmed Efendi’den mülâzım olmuş, bazı medreselerde müderrislik yapmış, kırk akçelik medreseden mazul olduktan olduktan sonra Rumeli’de bazı kazalarda kadı olarak görev yapmıştır. 1110 /1688’de vefat etmiştir. Sicill-i Osmani’de Eskişehir kadılığı yaparken vefat ettiği kayıtlıdır (Mehmed Süreyya 1996: 310).

Şiirleri ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1985). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdetü’lsi-Eş’âr. Gazi Üniversitesi Yay. 314.

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî.  C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 310.

Ergün, Sadeddin (tarihsiz). Türk Şairleri. C. 1. 65.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara. AKM Yay. 480-481.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 602.

Müstakimzâde Süleymân Sadeddîn, Mecelletü’n-Nisâb fî’n-Neseb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Bölümü. vr. 307b.

Özcan, Abdulkadir (hzl.)  (1989). Şakaik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, Vekayiü’l-Fudalâ.  İstanbul: Çağrı Yay. 58.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 07.01.2014

Eserlerinden Örnekler


Açıp sîb- i zenehdânın ki ey cânâ ne örtersin

Yemezler bâg-ı hüsnün mîvesin cânâ ne örtersin

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara. AKM Yay. 481.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmail Güld. 28 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ergen, Melihd. 9 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İsmail Güld. 28 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ergen, Melihd. 9 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İsmail Güld. 28 Ağustos 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ergen, Melihd. 9 Ocak 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İsmail Güld. 28 Ağustos 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ergen, Melihd. 9 Ocak 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İsmail Güld. 28 Ağustos 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ergen, Melihd. 9 Ocak 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İsmail Güld. 28 Ağustos 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ergen, Melihd. 9 Ocak 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle