ÂRİF, Muhammed Ârif Ağa

(d. 1183/1769-70 - ö. 1239/1824)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı ve mahlası Ârif'tir. 1183/1769-1770 yılında Bağdat'ta doğdu. Bağdat müftüsü Abdullah Efendi'nin oğludur. Bağdat'ın yakınlarında Fezâniye Köyü'nün sahiplerinden olduğu için söz konusu yerdeki konağında yaşadı. 56 sene yaşadı. 1239/1824 yılında Mendelçin Köyü'nde şehit edildi. Şiirin yanında güzel yazıda da yeteneği vardı (Akkuş 2008: 227-29).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.05.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil hânesini cây-ı melâl eyleme yâ Rab

İlletle tenim mûy misâl eyleme yâ Rab

Çekdirme bana bâr-ı gam-ı çerh-i nigûnu

Lutf eyle elif kaddimi dâl eyleme yâ Rab

Tevfîkimi vir hüsn-i fiâl eyleme yâ Rab

Âmizişimi mâl u menâl eyleme yâ Rab

Virdin bana sen çünki hidâyet kerem eyle

Âhirki nefesde beni lâl eyleme yâ Rab

İfşâ-yı uyûbumla beni rûz-ı cezâda

Engüşt-nümâ misl-i hilâl eyleme yâ Rab

Cennetde kulun Ârif-i nâçîze likânı

Göster anı mahrûm-ı visâl eyleme yâ Rab

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 227-28.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Doğum YeriGörüntüle
2HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Doğum YeriGörüntüle
4YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Doğum YılıGörüntüle
5HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Doğum YılıGörüntüle
7YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Ölüm YılıGörüntüle
10YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle
14HÂLÎ, Hâlî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Madde AdıGörüntüle