ÂRİF, Seyyit Mehmet Efendi

(d. ?/? - ö. 1714-15/1126)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki en önemli kaynak İsmâil Belîğ'in Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. adlı tezkiresidir. Tezkirede Ârif Seyyit Mehmet Efendi olarak tanıtlan şairin doğum yeri verilmemiştir. Sadece Gelibolu'da müftülük görevinde bulunduğu ve 1126 /1714-15 yılında vefat ettiği yazılıdır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 246

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Sen ey perî-çihreyi görseydi egerçi zühhâd

El çekerdi sanemâ zühd ü riyâdan gayrı

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 246).