ÂRİFÎ

(d. ?/? - ö. 1564\'ten sonra/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır. İsmi ve doğum tarihi bilinmeyen şair, aslen Rumeli Yenişehri’ndendir. Dünyevî ilimlerle uğraşarak bilgisini ilerleten şair, öğrenimini yarıda bırakarak tasavvufa yöneldi. Devrinin meşhur sûfîlerinin sohbetlerine katılarak onların hizmetlerinde bulundu. Hac farizasını yerine getirmek maksadıyla Mekke’ye gitti. Burada bulunan Arap ve Acem âlimlerinin ilim meclislerine katılarak onların bilgilerinden istifade etti. Bilginler içinde zekâsı, tasavvufî birikimi ve temiz edalı sohbetiyle dikkat çekti. Vefat tarihi ve eserleri hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Ârifî mahlasını kullanan şairin hakîmâne söyleyişlerle yüklü şiirleri vardır.

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara: KB Yay.

Komisyon (1977).“Ârifî (Yenişehirli)”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay.159.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.). (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 01.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Murg-ı kudsîdür ten-i lâ-şeyde rûh-ı pâkümüz

Yine meyli asledür yokdur ecelden bâkümüz 

Solmaz, Süleyman (hzl.). (2005). Ahdî , Gülşen-i Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.446.İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN HALVETÎd. 138? - ö. 1441Doğum YeriGörüntüle
2BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
3MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN HALVETÎd. 138? - ö. 1441Doğum YılıGörüntüle
5BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
6MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Doğum YılıGörüntüle
7HASAN HALVETÎd. 138? - ö. 1441Ölüm YılıGörüntüle
8BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Ölüm YılıGörüntüle
9MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN HALVETÎd. 138? - ö. 1441Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HASAN HALVETÎd. 138? - ö. 1441Madde AdıGörüntüle
14BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle
15MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Madde AdıGörüntüle