ÂRİFÎ, Helvacızâde Mehmed Ârifî Efendi

(d. ?/? - ö. 1622-23/1032)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Helvacızâde Mehmed Ârifî Efendi olarak tanındı. Mahmûd Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptıktan sonra İzmir, Kudüs ve Eyüp kadılığı yaptı. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 322)’ye göre Eyüp kadısı olduğunda Şeyhülislâm Mehmed Efendi’yi ziyaretinde “Eyüp İstanbul’un şehenşehidir” demiş, bu sözden hoşlanmış ve imzasına “el-kadı be-şehenşehîn-i Kostantiniyye” diye yazmıştır. Eyüp kadısı iken 1032/1622-23 yılında vefat etti. Damadı Mahmûd Efendi’dir.

Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 322)’ye göre her fende vakıf, şair ve münşî idi. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 322.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 610.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 308a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED, Şeyh Teberdard. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KUL KALENDER, Kalender Gürerd. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Karakuş, Hidayetd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED, Şeyh Teberdard. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KUL KALENDER, Kalender Gürerd. 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Karakuş, Hidayetd. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED, Şeyh Teberdard. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KUL KALENDER, Kalender Gürerd. 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Karakuş, Hidayetd. 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED, Şeyh Teberdard. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11KUL KALENDER, Kalender Gürerd. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Karakuş, Hidayetd. 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEHMED, Şeyh Teberdard. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUL KALENDER, Kalender Gürerd. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Karakuş, Hidayetd. 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED, Şeyh Teberdard. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KUL KALENDER, Kalender Gürerd. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Karakuş, Hidayetd. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle