ÂRİFÎ, Helvacı-zâde Mehmed Ârifî Efendi

(d. ?/? - ö. 1032/1622-23)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Helvacı-zâde Mehmed Ârifî Efendi olarak tanındı. Mahmûd Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptıktan sonra İzmir, Kudüs ve Eyüp kadılığı yaptı. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 322)’ye göre Eyüp kadısı olduğunda Şeyhülislâm Mehmed Efendi’yi ziyaretinde “Eyüp İstanbul’un şehenşehidir” demiş, bu sözden hoşlanmış ve imzasına “el-kadı be-şehenşehîn-i Kostantiniyye” diye yazmıştır. Eyüp kadısı iken 1032/1622-23 yılında vefat etti. Damadı Mahmûd Efendi’dir.

Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 322)’ye göre her fene vâkıf, şair ve münşî idi. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 322.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 610.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr. 308a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özün Süzend. 12 Ocak 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Özün Süzend. 12 Ocak 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Özün Süzend. 12 Ocak 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Özün Süzend. 12 Ocak 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Özün Süzend. 12 Ocak 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Özün Süzend. 12 Ocak 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle