ARSLAN PAŞAOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ramazan Oğulları obasına mensup olduğu bilinen Arslan Paşa Oğlu'nun, III. Selim (1789-1807) zamanında Çukurova'da yaşamış bir derebeyi olduğu bilinmektedir. Fahri Bilge defterlerinde adı geçen şairin, ömrünün büyük kısmını güç mücadeleleri içinde geçirdiği düşünülmektedir. Türkmen aşiretleri arasındaki çekişmelerde adı geçen Arslan Paşa Oğlu'nun, Tarsus eşrafından Kelin Oğlu'na yenilerek beyliğini kaybettiği; sonradan Avşar Osman Bey'in himayesinde, Tarsuslu Kelin Oğlu'nun bozguna uğratılmasıyla kaybetmiş olduğu beyliğini geri aldığı bilinmektedir (Çapraz 2014: 60).

Erhan Çapraz'ın verdiği bilgilere göre, Fahri Bilge'ye ait defterlerde Arslan Paşa Oğlu'na ait gösterilen bir türkülü hikâye mevcuttur. Ancak Fahri Bilge'nin kaynak şahısları Halil Kâhya ile Yusuf Fakı, bu türkülü hikâyenin Dadaloğlu'na ait olduğunu iddia etmiştir. Yusuf Bey ile İmirze Oğlu Hasan Bey arasındaki mücadeleyi konu alan bu türkülü hikâyenin Dadaloğlu'na ait olduğunu söyleyen (Görkem 2002: 197; Özdemir 1985: 195) araştırmacılar da mevcuttur (Çapraz 2014: 60). 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2014). Fahri Bilge Derlemeleri, Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yay. 

Görkem, İsmail (2002). Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu ve Şiirleri. Ankara: Bilge Yay.

Özdemir, Ahmet Z. (1985). Avşarlar ve Dadaloğlu. Ankara: Dayanışma Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMRAH TUNÇ
Yayın Tarihi: 11.02.2015
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Türkü

Aşağıdan Yusuf Bey'im geliyor

Düşmenine karşı duran mert olur

Şahan kocasa da vermez avını

Ta evvelden kurt eniği kurt olur

Konmayınca şen olur mu ovalar

Vermeyince savulur mu kadalar

Havas güves yaptırdığım odalar

Korkarım ki düşman konar yurt olur

Arap atlar oynaşıyor ovada

Fitiller işliyor azgın yarada

Bana derler ne gezersin arada

Kötü sözler yüreğime dert olur

Çıkaydım şu köşkümün üstüne

El edeyim kamberime, müşküme

Bineyidim çil neclimin üstüne

Gösterirdin sana savaş nerd'olur

Arslan Paşa Oğlu'm şol kara dağlar

Koç yiğit gavgasın görenler ağlar

Öldüğüme kayırmazdım ağalar, beğler

İmanınan giden şehit mert olur

Çapraz, Erhan (2014). Fahri Bilge Derlemeleri, Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yay. s. 276-277.