ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlih

(d. ?/? - ö. 1820/1237)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Buna esere göre Âsaf Molla Muhammed Sâlih aslen Kerküklüdür. Kerküklü Âsaf adlı birinin oğludur. Uzun süre eğitim gördü. Yetmiş sene yaşadı. 1237/1820 senesinde vefat etti.

Dîvân'ı vardır (Akkuş 2008: 67).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kadün pâ-der-gil-i haclet kılıpdır serv-i ra'nâyı

Ruhun dâg eylemiş sahn-ı çemende verd-i lâlâyı

Görelden Leyli-i pür pîç ü tâb-ı zülf-i müşgînin

Gönül Mecnûn'un olmuşdur gezer sahrâ-yı sevdâyı

Eger zîr-i nikâb-ı iktifâdan çihre göstersen

Hacîl eylersin elbet âftâb-ı âlem-ârâyı

Dü-tîg-ı ebruvânın hâlî olmazlar tesâdümden

Meger hâlin girüp ortaya kat ide bu da’vâyı

Aman ey âsaf-ı mülk-i melâhat Âsaf-ı zâdın

Nevâziş eyle hakkında unutma böyle şeydâyı

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 67-68.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Doğum YeriGörüntüle
2SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Doğum YeriGörüntüle
4Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Doğum YılıGörüntüle
5SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
7Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Ölüm YılıGörüntüle
10Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Madde AdıGörüntüle
14SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Madde AdıGörüntüle