ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlih

(d. ?/? - ö. 1237/1820)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Buna esere göre Âsaf Molla Muhammed Sâlih aslen Kerküklüdür. Kerküklü Âsaf adlı birinin oğludur. Uzun süre eğitim gördü. Yetmiş sene yaşadı. 1237/1820 senesinde vefat etti.

Dîvân'ı vardır (Akkuş 2008: 67).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kadün pâ-der-gil-i haclet kılıpdır serv-i ra'nâyı

Ruhun dâg eylemiş sahn-ı çemende verd-i lâlâyı

Görelden Leyli-i pür pîç ü tâb-ı zülf-i müşgînin

Gönül Mecnûn'un olmuşdur gezer sahrâ-yı sevdâyı

Eger zîr-i nikâb-ı iktifâdan çihre göstersen

Hacîl eylersin elbet âftâb-ı âlem-ârâyı

Dü-tîg-ı ebruvânın hâlî olmazlar tesâdümden

Meger hâlin girüp ortaya kat ide bu da’vâyı

Aman ey âsaf-ı mülk-i melâhat Âsaf-ı zâdın

Nevâziş eyle hakkında unutma böyle şeydâyı

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 67-68.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂ'İZ, Abdülkâdir Fâ'iz Tâlebânîd. 1834 - ö. 1897Doğum YeriGörüntüle
2MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Doğum YeriGörüntüle
3HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Doğum YeriGörüntüle
4FÂ'İZ, Abdülkâdir Fâ'iz Tâlebânîd. 1834 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
5MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Doğum YılıGörüntüle
6HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Doğum YılıGörüntüle
7FÂ'İZ, Abdülkâdir Fâ'iz Tâlebânîd. 1834 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
8MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
9HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Ölüm YılıGörüntüle
10FÂ'İZ, Abdülkâdir Fâ'iz Tâlebânîd. 1834 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FÂ'İZ, Abdülkâdir Fâ'iz Tâlebânîd. 1834 - ö. 1897Madde AdıGörüntüle
14MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Madde AdıGörüntüle
15HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Madde AdıGörüntüle