ÂSÂRÎ, Âsârî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1611/1020)
divan şairi, tarihçi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Âsârî sanıyla tanınır. Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan Âsârî Çelebi, 1020/1611 yılında vefat etti (Kurnaz-Tatcı 2001: 5). Düşürdüğü tarihlerle dikkat çekti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 12.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Dârüssaade Ağası Hacı Mehmed Ağa’nın yaptırdığı cami için söylediği tarih:

Didi Âsârî târîhin hâtif

Beyt-i hâdi vü câmi’ ümmet (996)