ÂSIM, Yeğen-zâde İbrahim Âsım Bey

(d. ?/? - ö. 1838-39/1254)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Amasya’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı, İbrahim Âsım’dır. Yeğen-zâde sanıyla meşhur oldu. Amasya’nın ileri gelen ailelerinden olması hasebiyle çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1254/1838-39 yılında vefat etti. Amasya’da medfundur. Âsım’ın herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, Âsım’ı vasat bir şair olarak değerlendirir (Çiftçi yty: 286).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 20.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülşen-i hüsnünde açmış lâle sünbül yâsemen

Gül cemâlin fark olunmaz gülden ey nâzik-beden

Ruhların gülden gül-âb almış lebinden bâdenin

Sâkiyâ peymâne devr itdin mi Cem bezminde sen

Kıldı âfâkı mu'attar bûy-ı zülfün ba’de-zîn

Hâke düşsün nâfesi yine harâb olsun Huten

Hâb-ı nâzından imızganmış çözülmüş dügmeler

Cism-i pâk-i nâzeninden sen de çık ey pîrahen

Âsım-ı mestim reh-i aşkında lâyıkdır bana

Der-be-der Mecnûn olup gerdâna takdırsam resen

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 285-86.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÂR ALİ ÇELEBİd. ? - ö. 20 Nisan 1415Doğum YeriGörüntüle
2Tarhan, İlhand. 28 Şubat 1953 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25Doğum YeriGörüntüle
4YÂR ALİ ÇELEBİd. ? - ö. 20 Nisan 1415Doğum YılıGörüntüle
5Tarhan, İlhand. 28 Şubat 1953 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
6KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25Doğum YılıGörüntüle
7YÂR ALİ ÇELEBİd. ? - ö. 20 Nisan 1415Ölüm YılıGörüntüle
8Tarhan, İlhand. 28 Şubat 1953 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
9KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25Ölüm YılıGörüntüle
10YÂR ALİ ÇELEBİd. ? - ö. 20 Nisan 1415Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Tarhan, İlhand. 28 Şubat 1953 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YÂR ALİ ÇELEBİd. ? - ö. 20 Nisan 1415Madde AdıGörüntüle
14Tarhan, İlhand. 28 Şubat 1953 - ö. -Madde AdıGörüntüle
15KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25Madde AdıGörüntüle